Instroom studenten zorg en welzijn stijgt, maar inspanningen blijven nodig

25-10-2019

Het opleiden van genoeg medewerkers voor de toekomstige arbeidsmarkt rondom zorg en welzijn is één van de grootste uitdagingen. Bureau Bartels heeft in opdracht van WGV Zorg en Welzijn onderzoek gedaan naar de instroom, deelname en diplomering van studenten in Oost-Nederland. Daaruit blijkt dat Oost-Nederland het ten opzichte van de landelijke cijfers goed doet.

In studiejaar 2018/2019 zijn maar liefst 8.752 mbo-studenten en 4.208 hbo-studenten in Oost-Nederland begonnen aan een opleiding binnen zorg en welzijn. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van een jaar eerder. De grootste groei aan instromers vindt zowel in het mbo als het hbo plaats bij de welzijnsopleidingen, zoals social work en zorgopleidingen met een sterk sociaal karakter, zoals maatschappelijke zorg, verzorgende en helpende. Hiermee worden landelijke trends gevolgd.
 
 
Rendement
Vanuit scholen en werkgevers wordt ingezet op het realiseren van een hoger studierendement door bijvoorbeeld flexibilisering van het onderwijs en het bieden van maatwerk rondom het leertraject van de studenten. Hiermee bewerkstelligen zij momenteel een studierendement van rond de 63% (gelijk aan het landelijk gemiddelde). Voor zowel mbo- als hbo-opleidingen geldt dat het sectorrendement binnen Oost-Nederland (aanzienlijk) hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, namelijk op circa 75%. Dit betekent dat ongeveer driekwart van de afgestudeerde studenten behouden blijft voor de sector. Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn: “Mooie cijfers, maar nog lang niet positief genoeg! Onderwijs en werkveld moeten nog meer samen optrekken in het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs om het opleidingsrendement en het sectorrendement substantieel te verhogen!”
 
Groeiende vraag
De vraag naar gekwalificeerd personeel zal alleen maar groter worden. De focus wat betreft onderwijs ligt daarom op het verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit, onderwijsvernieuwingen en het op peil houden van het opleidings- en sectorrendement. Wiggers: “Ondanks de relatief positieve cijfers wat betreft instroom, deelname en diplomering in Oost-Nederland is het dus zaak om alert te zijn en actief te werken aan de toekomst.”
 
Bekijk het instroomonderzoek hier. Daarnaast is er ook een longread uitgebracht.