Inzet WerkZorgAdviseur bij mantelzorgproblematiek loont!

21-09-2017

Als werkgever kunt u de WerkZorgAdviseur© van Jong en Veer inzetten om werknemers belast met mantelzorgtaken binnen uw organisatie beter te ondersteunen. De WerkZorgAdviseur faciliteert medewerkers bij het plannen, organiseren en het maken van keuzes. Ook kijkt de WerkZorgAdviseur tijdens individuele gesprekken hoe de sociale omgeving kan worden ingezet en welke andere ondersteuning mogelijk is.

Medewerker met mantelzorgproblematiek
Hetty ten Kate, leidinggevende, en Marieke Pieper, HRM-adviseur van Trias hebben een positieve ervaring opgedaan met een WerkZorg adviestraject bij een medewerker met mantelzorgtaken. De medewerker met weinig steun van haar privé-omgeving, wist niet meer wat ze moest ondernemen om haar mantelzorgproblemen op te lossen en langdurig verzuim te voorkomen.
 
Handvatten
Om uitval te voorkomen en de medewerker duurzaam inzetbaar te houden, heeft de leidinggevende, in overleg met HRM, besloten om een WerkZorg adviestraject te gaan starten. Tijdens dit traject heeft de medewerker leren plannen. Ook heeft ze haar sociale netwerk en haar zelfsturend vermogen leren inzetten om problemen te voorkomen of op te lossen. Volgens haar leidinggevende Hetty gaat het inzetten van de handvatten niet altijd perfect, maar het is positief dat ze er bewust mee bezig is en dat ze zaken goed kan benoemen. Om het werken langdurig vol te kunnen houden, is er zorgverlof aangevraagd en is ze 2 uur per week minder gaan werken. De medewerker neemt eigen regie en verantwoordelijkheid voor haar duurzame inzetbaarheid. En hierdoor is ook de samenwerking met het team en de leidinggevende prettig verbeterd.
 
Positieve ervaring
De medewerker was bereid om mee te werken en ze heeft het traject als positief ervaren. Ze is beter in balans en ze kan duurzamer haar werk verrichten. Marieke en Hetty gaven aan dat de preventieve coaching van de WerkZorgAdviseur geloond heeft en dat ze in de toekomst eerder zullen kiezen voor het inzetten van een WerkZorg adviestraject bij mantelzorgproblematiek.
 
Advies
Door het volgen van het traject is de medewerker langdurig inzetbaar gebleven voor haar regulier werk. Voor medewerker en werkgever een win-win situatie. Het advies van Hetty en Marieke is dat het de voorkeur verdient om tijdig in te zetten op preventie en op middelen om verzuim ten gevolge van mantelzorgproblematiek te voorkomen. De samenwerking tussen de leidinggevende, HRM en de bedrijfsarts is daarbij cruciaal. De begeleiding bij verzuim is maatwerk en dat is het bij mantelzorgproblematiek ook, waarbij aandacht voor de medewerker echt loont.