Jaaroverzicht en jaarrekening 2021 gepubliceerd 

31-05-2022

2021 was opnieuw een jaar dat in het teken stond van corona. Als werkgeversvereniging hebben we daarop ingespeeld met o.a. het corona-fitpakket en de Taakbrigades. Het was ook het jaar waarin we de gezamenlijke regionale onderwijsvisie lanceerden, de nieuwe Werkagenda onderwijs – werkveld 2021 t/m 2025 presenteerden en het tweejarige project Wendbaar aan het werk Plus afrondden. Dat en nog veel meer vindt u terug in het jaaroverzicht 2021.  

cover_jaaroverzicht21

Bekijk hier ons jaaroverzicht  

Financieel overzicht
De jaarrekening 2021 geeft u het financieel overzicht en bevat o.a. de balans, de resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen en de accountantsverklaring. De jaarrekening is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2022.

Al onze projecten en activiteiten hebben als doel bij te dragen aan een gezonde arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn in Oost-Nederland, nu en in de toekomst. Dat is onze focus, dat is onze basis. Dit doen we samen met onze leden en verschillende samenwerkingspartners.