Jaarverslag 2017: van denken naar doen

08-05-2018

“Over veel zaken kan eindeloos gepraat worden. Dat is de fase van denken. Verstandig, maar zinloos als het niet leidt tot doen en tot resultaten”, aldus directeur Gerard Nederpelt. Uit het jaarverslag 2017 van WGV Zorg en Welzijn blijkt dat in het afgelopen jaar veel werd nagedacht. Daarnaast zijn er ook aansprekende resultaten behaald en er een stevige basis is gelegd om te gaan doen.

Zo zijn er vier regionale actieplannen voor de aanpak van de personeelstekorten (RAAT) tot stand gekomen en is de subsidieaanvraag voor het SectorplanPlus toegekend. Dit jaar bouwen we verder op de in 2017 gelegde fundamenten. De actieplannen krijgen een plek in het arbeidsmarktbeleid van het Ministerie van VWS en vorige week is het tweede tijdvak van het SectorplanPlus opengesteld.

Twee publicaties
WGV Zorg en Welzijn brengt twee publicaties uit waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. ‘2017 in het kort’ geeft u in één oogopslag een indruk van de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging. Wie daarnaast een volledig beeld van 2017 wil krijgen, kan terecht bij het uitgebreide jaarverslag.

Kosten en opbrengsten
Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat, waardoor het sociaal normvermogen – het eigen vermogen noodzakelijk om de continuïteit te garanderen – kon worden versterkt en nagenoeg overeenkomt met de nagestreefde situatie. Tegelijkertijd bleek het mogelijk om een aantal voorzieningen te treffen voor in 2018 en later geplande uitgaven. De jaarrekening wordt in de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 mei a.s. ter goedkeuring voorgelegd aan onze leden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over (één van) de onderwerpen die in het jaarverslag worden belicht? Neem dan contact op met onze medewerkers, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.