Kamerbrief over arbeidsmarkt ouderenzorg verschenen

10-04-2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een kamerbrief opgesteld over de arbeidsmarkt ouderenzorg. Het onderwerp van deze brief is ‘Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg’.

De brief begint met een analyse van de feitelijke situatie op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en de verwachte tekorten en overschotten richting 2020. Vervolgens wordt een aantal concrete acties benoemd die op korte termijn in gang worden gezet. In de brief besteedt hij verder aandacht aan de numerus fixus, de stage problematiek en loopbaanoriëntatie en –begeleiding van 45+ers. Tot slot gaat hij in op het proces van de gezamenlijke arbeidsmarktagenda.

Lees hier de brief