Met de Leerstand efficiënt leren over fysieke belasting

20-11-2018

De werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn presenteren de Leerstand: een online tool waarmee zorgverleners inzicht krijgen in hun leerbehoefte over fysieke belasting.

Ook krijgen ze via www.leerstand.nl een individueel leeradvies waarmee ze direct aan de slag kunnen.
 
De laatste jaren zien we bij het leren in de zorg drie trends. Allereerst is de zorgverlener steeds meer zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden. Als tweede wordt er vaker online geleerd (e-learning). En tot slot worden kennis en vaardigheden vooral ‘op maat’ aangeboden: efficiënt aansluitend bij de leerbehoefte van de medewerker.

Het nieuwe instrument ‘De Leerstand Fysieke Belasting’ sluit aan bij deze trends. De Leerstand is een vragenlijst van 15 vragen over wat de medewerker denkt te kunnen en weet over fysieke belasting. Op basis van de gegeven antwoorden genereert de Leerstand een individueel leeradvies. Dus op maat en online met linkjes naar relevante artikelen, e-learnings, films etc. Direct op het scherm, maar ook in de mail.


De Leerstand is dus letterlijk bedoeld om ‘in de leerstand’ te komen en kan door Arbo- of opleidingscoördinatoren, ErgoCoaches of paramedici worden ingezet om het leren over fysieke belasting in de eigen organisatie efficiënter en effectiever te maken. Naast individueel gebruik door een zorgverlener kan de Leerstand bijvoorbeeld ook samen met een (nieuwe) collega worden ingevuld. Of worden ingezet bij een intervisiebijeenkomst, een functioneringsgesprek of bij re-integratie van een collega die klachten heeft aan het bewegingsapparaat.

De Leerstand Fysieke Belasting is een gratis tool en kan zonder inlogs door iedereen worden gebruikt. De Leerstand is ontwikkeld door LOCOmotion met financiering van de werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn.