Middelen SectorplanPlus eerder beschikbaar

21-12-2017

Werkgevers in zorg en welzijn konden van 22 november tot en met 5 december 2017 intekenen op het SectorplanPlus. Met deze meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen werkgevers in zorg en welzijn een extra impuls geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

In eerste instantie had VWS € 30 miljoen beoogd voor dit eerste tijdvak. De belangstelling was echter heel groot. Ruim 1.250 werkgevers hebben ingetekend met een forse overtekening van het beoogde totaalbudget. Daarom heeft de minister van VWS besloten het bedrag voor de eerste tranche te verhogen naar € 80 miljoen.
 

Heeft u ingetekend?

WGV Zorg en Welzijn neemt de komende periode (december / januari) contact met u op om samen uw aanvraag door te nemen en te toetsen in hoeverre die qua doelgroep en activiteiten binnen de kaders van deze subsidie valt. Op basis van alle getoetste aanvragen wordt medio februari duidelijk hoeveel subsidie een organisatie kan ontvangen die heeft ingetekend voor het eerste tijdvak.
 
Heeft u niet ingetekend?
Medio mei 2018 zal het 2e tijdvak open worden gesteld. Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter account van SectorplanPlus (@sectorplanplus) in de gaten.