Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen

28-06-2022

De tweede editie van het BestuurdersMagazine 2022 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over werk en mantelzorg, de zelfsturend lerende zorgprofessional, preventie en innovatie, het nieuwe label 'Kom zorgen dan' voor jongeren en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.

bm_juni_22_cober

Écht gesprek helpt werkende mantelzorger én organisatie
Associate lector Gezondheids- bevordering bij hogeschool Saxion, André Bieleman werkt voor zijn onderzoek samen met de Universiteit Twente en het ROC van Twente. Ook Heidi Sprekelmeyer, eigenaar van Jong en Veer, Mantelzorg in Bedrijf, is betrokken bij het project dat zich richt op werkende mantelzorgers in de zorg. Het onderzoek is onderdeel van het Topfit Citizenlab, een samenwerkings- programma waarbij burgers actief worden betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van technologie. Het uiteindelijk doel is dat mensen in Twente twee jaar langer gezond oud worden.

De zelfsturend lerende zorgprofessional
Dr. Maaike Endedijk is adjunct hoogleraar in Professional Learning in Organizations aan de Universiteit Twente en vakgroepvoorzitter van de afdeling Onderwijskunde. Zij doet onderzoek naar zelfsturend professioneel leren op de werkvloer, waarmee zij inzichtelijk wil maken hoe professionals leren en welke condities daarvoor noodzakelijk zijn. Endedijk vertelt: “We hebben in de langdurige zorg met behulp van een app in kaart gebracht hoe het leren op de werkvloer plaatsvindt. Het blijkt dat er veel fluctuaties zijn. De ene dag is iemand volop aan het leren, de andere dag juist helemaal niet. We hebben medewerkers via de app dagelijks adviezen en suggesties gegeven. Na een aantal weken konden we concluderen dat als ze iedere dag even nadenken over wat ze hebben geleerd en hoe ze dat hebben aangepakt, de ‘readiness’ om zelfsturend te gaan leren, wordt vergroot.”

Technologie is nuttig, maar geen doel op zich
Bij het toekomstbestendig maken van de zorg, spelen digitalisering en technologie een belangrijke rol. Voor André Hermsen, innovatiemanager bij Sensire, is dat een ‘no brainer’. Maar de inzet van technologie moet geen doel op zich worden, stelt hij. “Het is duidelijk dat we het in de zorg niet redden als we het blijven doen zoals we dat nu al decennia doen. Digitalisering en nieuwe technologie kunnen ons zeker verder helpen. Maar de kernvraag die we moeten blijven stellen is: Hoe kunnen we de beste zorg leveren?”

Klik hier om het juninummer te lezen.
Abonnees ontvangen het BestuurdersMagazine direct in hun mailbox. Wilt u voortaan ook elke editie gratis ontvangen? Meld u dan aan via deze link.