Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen

20-06-2023

De tweede editie van het BestuurdersMagazine 2023 is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.

bm_juni_23

Project Brugbanen in de zorg van start
Binnen het project Brugbanen in de zorg, gaan scholieren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan de slag bij zorg- en welzijnsorganisaties. Het project is een initiatief van Stichting Bijzonder Gewoon, de scholen, het WSP en Driezorg, de eerste zorgorganisatie in de regio Zwolle die zich hieraan heeft gecommitteerd. Patrick Hallink van Stichting Bijzonder Gewoon en Frank Kodden, bestuurder van Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, vertellen waar het bij deze ‘brugbanen’ om gaat.

Aveleijn zet combinatie werk en mantelzorg op agenda
Naar schatting is één op de drie medewerkers niet alleen zorgverlener op het werk, maar ook in de privé-sfeer. Dit gegeven niet actief bespreken, kan leiden tot afnemende belastbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers en tot stijgende verzuimkosten. Voor Aveleijn reden om het thema mantelzorg in de organisatie op de agenda te plaatsen. HR-adviseur Jorien Reints en manager Marion Schildkamp constateren dat mantelzorg weliswaar iets is waar veel medewerkers mee te maken hebben of krijgen, maar dat er binnen organisaties nog onvoldoende aandacht voor is. Voor Aveleijn was het reden om te onderzoeken welke rol mantelzorg binnen de organisatie speelt. 

Positieve Gezondheid voor cliënten en medewerkers
Het paradoxale van het begrip ‘gezondheid’ is misschien wel dat we hierbij vaak doelen op een klacht, op een aandoening die verholpen moet worden. Bij Positieve Gezondheid gaat de aandacht niet primair daarnaar uit, maar juist naar wat de mens zelf wil, wat hun leven betekenisvol maakt. Sandra van Hogen-Koster is lector Positieve Gezondheid, Leefstijl & Leiderschap van het lectoraat Smart Health van Saxion en van Medisch Spectrum Twente (MST). Silvia Brouwer is practor Vitaliteit bij het Alfa-college en richt zich op onderzoek ten behoeve van het opleiden van professionals die zich bezighouden met vitaliteit en gezondheid. Samen vertellen zij meer over de positieve effecten van Positieve Gezondheid.

Effectief verzuimbeleid – Accare vertelt
Op 19 april jl. zijn de winnaars van de Vernet Health Ranking 2022 bekend gemaakt. Deze ranglijst toont hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim, met een rapportcijfer als indicatie. Dat gebeurt voor vier branches: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Bij de twaalf winnaars zitten ook drie leden van WGV Zorg en Welzijn: Accare, RIBW Overijssel en Vogellanden. Ter inspiratie  publiceert Vernet de komende periode interviews met alle winnaars op haar website. In dit artikel leest u het verhaal van Accare, waarvoor HR-adviseur Josella Hof en HRM-manager Meidina Oldenziel door Vernet zijn geïnterviewd.

Klik hier om het juninummer te lezen.

Abonnees ontvangen het BestuurdersMagazine direct in hun mailbox. Wilt u voortaan ook elke editie gratis ontvangen? Meld u dan aan via deze link.