Nieuwe thema artikelen op Arbeidsmarkt in beeld

14-09-2018

WGV Zorg en Welzijn wil als kennisknooppunt beleidsmakers in haar werkgebied van gerichte, regionaal relevante informatie voorzien om de juiste acties te kunnen ondernemen in alle uitdagingen die de sector zorg en welzijn biedt op het gebied van personeelsvoorziening. Daarom hebben wij eind vorig jaar het online dashboard ‘Arbeidsmarkt in beeld’ gelanceerd.


Drie nieuwe thema artikelen
Onlangs zijn er drie nieuwe thema artikelen op dit platform gepubliceerd:
  • Artikel “Demografie en de sector zorg en WJK”. In deze longread wordt nader ingegaan op de demografische ontwikkelingen, de gevolgen voor de sector zorg en WJK en de rol die technologische innovaties hierbij kunnen spelen.
  • Artikel “Inzicht in mobiliteit zorg en WJK”. In dit artikel staat de instroom en uitstroom van medewerkers centraal. Achtereenvolgens gaan we nader in op de reden van in- en uitstroom en geven we inzicht in de ontwikkeling van in- en uitstroom.
  • Artikel “Onderwijs in beeld”. Deze longread bevat een regionale analyse van relevante trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs. 
U kunt het online dashboard raadplegen via wgv.arbeidsmarktinbeeld.nl