Opbrengsten anders en slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

08-10-2019

Op 19 en 20 juni 2019 zijn medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches in Zorg en Welzijn bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’.

Tijdens de tweedaagse zijn we met vertegenwoordigers van alle partijen binnen de keten op zoek gegaan naar oplossingen om te komen tot minder administratieve lasten bij het verantwoorden van SectorplanPlus. Dit heeft geleid tot een concrete lijst met potentiele verbeteringen. Deze verbeteringen waren te onderscheiden in ‘quick wins’, zaken voor de middellange termijn en vergezichten voor hoe de sector Zorg en Welzijn in toekomstige regelingen de verantwoording zou willen organiseren (op basis van vertrouwen en kwalitatieve verantwoording).

Graag delen we met u de opbrengsten die tot op heden zijn gerealiseerd en welke verbeteringen er nog aan komen:

Reeds geboekte winst

 • Afschaffen deelnemersverklaring en functie
  De grootste winst voor alle deelnemende organisaties is dat een door de deelnemer getekende ‘deelnemersverklaring’ niet langer nodig is. Dit geldt voor alle deelnemers, voor alle activiteiten en voor alle tijdvakken. Dit is vervangen door een digitale verklaring van de werkgever, die met een ‘muisklik’ verklaart dat de deelnemer geïnformeerd is. Hier hangt mee samen dat we ook geen controle meer uitvoeren op de ‘functie’ van de medewerker en hiermee is ook de ‘zorggebonden functie’ niet langer een eis waaraan voldaan moet worden.
 • Verbeteringen in het portal en de informatievoorziening
  Er zijn in de afgelopen maanden de nodige verbeteringen doorgevoerd in het webportal. Zo is de snelheid van het portal verbeterd, zijn er diverse functionaliteiten opgeleverd die organisatie meer inzicht geven in de voortang van de administratie, denk hierbij aan de startpagina, de pagina ontbrekenden documenten, het dasboard en diverse managementrapportages.

  Daarnaast hebben we ook de informatievoorziening beter op orde gebracht. Zo is de FAQ opnieuw vormgegeven en zijn er extra downloads beschikbaar gekomen zoals Tips & Tricks en het normenkader.


Wat er op korte termijn aan komt (dit jaar nog)

 • Niet langer invoeren van de functie
  Dit veld hoeft binnenkort in het portal niet meer verplicht ingevoerd te worden.
 • Niet langer invoeren van de parttime factor bij C, D en E
  Dit veld hoeft binnenkort in het portal niet meer verplicht ingevoerd te worden.
 • Minder grenzen tussen C, D en E
  De maximale subsidiebedragen van D en E worden gelijkgesteld aan het maximum subsidiebedrag van C, namelijk € 2.000,-. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om subsidie te verstrekken en hoeven registraties niet meer ‘omgehangen’ te worden als ze in de praktijk wat langer/korter duren. En bedraagt de subsidie minimaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.000,-  
 • BBL en HBO duale deelnemers met kleine contracten (<24 uur) verantwoorden via de systematiek van A en B
  Momenteel worden deze deelnemers verantwoord onder C1. Binnenkort is het mogelijk om deze deelnemers ook te verantwoorden onder A en B waarbij een maximale subsidie geldt van € 2.000,- voor 2 jaar (€ 500,- per halfjaar). Het verantwoorden van de presentie-uren en de factuurkosten is dan niet langer nodig. De looptijd van de praktijkopleiding is bepalend voor de hoogte van de subsidie.
 • POH HBO opleidingen verantwoorden via de systematiek van B
  Momenteel worden deze deelnemers verantwoord onder C1. Binnenkort is het mogelijk om deze deelnemers ook te verantwoorden onder activiteit B. De looptijd van de praktijkopleiding is bepalend voor de hoogte van de subsidie. Hiervoor gelden de volgende maximale subsidies
  • Voor de opleiding tot Praktijkondersteuner GGZ geldt een maximale subsidiabele duur van 1 jaar (12 maanden) en hiermee een maximale subsidie van € 2.500,-;
  • voor de opleiding tot Praktijkondersteuner Somatiek geldt een maximale subsidiabele duur van 1,5 jaar (18 maanden) en hiermee een maximale subsidie van € 3.750,-.

Nog in onderzoek
Er zijn nog twee verbetermaatregelen in onderzoek. Hierbij is het de vraag of deze maatregelen voldoende effect opleveren en/of het haalbaar is om deze maatregelen te implementeren, waarbij de voordelen voldoende opwegen tegen de nadelen. Het betreft de volgende maatregelen.

 • Kleine aanvragers in tijdvak 4 per besluit vaststellen met een beperkte verantwoording
  Hiermee kunnen kleine aanvragers met een beperkte verantwoording deelnemen aan SectorplanPlus. Zo ontstaat er een betere balans tussen de tussen de subsidie en de administratieve last.
 • C, D en E verantwoorden o.b.v. prestatie-eenheden in plaats van de werkelijke kosten
  Door te werken met vaste normen is wellicht mogelijk om niet meer subsidie te verstrekken over de werkelijke kosten, maar over de prestatie zelf. Hiervoor is dan minder verantwoording noodzakelijk.

Bij de publicatie van het Programma van Eisen voor het 4e tijdvak (halverwege november) willen we hier duidelijkheid over hebben.

Oogstbijeenkomst
De bij 'Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus' betrokken partijen gaan op 28 oktober het gesprek aan over de bovenstaande resultaten, en over het programma van eisen voor het vierde tijdvak. Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Neemt u dan voor meer informatie contact op met Martine Duenk via m.duenk@wgvzorgenwelzijn.nl