Opening 2e tijdvak SectorplanPlus

03-05-2018

Vanaf 1 mei 2018 is het tweede tijdvak van het SectorplanPlus geopend. Organisaties die willen deelnemen aan het tweede tijdvak, kunnen vanaf 15 mei tot uiterlijk 15 juni 2018 een aanvraag indienen.

Om een aanvraag te kunnen indienen, moeten organisaties zich registreren (een account aanmaken), basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Dit kan tussen 1 en 15 mei. Vervolgens kan van 15 mei tot 15 juni een aanvraag ingediend worden. Meer informatie vindt u op www.sectorplanplus.nl.

Werkgevers in zorg en welzijn konden van 22 november tot en met 5 december 2017 intekenen op het eerste tijdvak van het SectorplanPlus. In totaal hebben ruim 1.250 werkgevers ingetekend op dit eerste tijdvak. Daarom heeft de minister van VWS besloten het bedrag voor dit eerste tijdvak te verhogen van € 30 miljoen naar € 80 miljoen. Met dit bedrag worden naar verwachting zo’n 58.500 scholingstrajecten, met cofinanciering, uitgevoerd. Ongeveer 2/3 van de subsidie komt beschikbaar voor organisaties die actief zijn in de VVT sector, het overige bedrag komt beschikbaar voor de overige sectoren binnen zorg en welzijn.

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.