Opening 3e tijdvak SectorplanPlus Zorg & Welzijn

27-11-2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Van 3 december t/m 21 december 2018 is het 3e tijdvak SectorplanPlus geopend en kunnen aanvragen worden ingediend. In deze periode kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e en/of 2de tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en de basisgegevens controleren/aanvullen.

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 21 december een volledige aanvraag hebben ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking in het 3e tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 3e tijdvak dienen tussen 1 januari en 31 december 2019 van start te gaan.

Voor het derde tijdvak is 95 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. VWS streeft naar een afhandeling hiervan op uiterlijk medio februari 2019, zodat dan de subsidietoekenning bekend kan worden gemaakt.

Meer informatie
Op de website van SectorplanPlus zijn alle eisen en richtlijnen opgenomen die van kracht zijn op aanvragen voor het derde tijdvak en vindt u meer informatie. Voor informatie kunt u ook ons Twitter account (@sectorplanplus) in de gaten houden. Heeft u vragen? Stel deze via: sectorplanplus@wgvzorgenwelzijn.nl.