Portal SectorplanPlus 2022-2023 op 1 augustus geopend

01-08-2022

Per 1 augustus aanstaande wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alsnog geopend. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is 28 juli jl. door het ministerie de beschikking voor deze subsidieronde afgegeven. Per 1 augustus kunnen aanvragen dan pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.

Volgens het ministerie van VWS is de verplichte staatssteuntoets op deze omvangrijke subsidie de oorzaak van de vertraging. RegioPlus heeft er de afgelopen maanden op aangedrongen dat het portal ruim voor de zomervakantie opengesteld kon worden, zodat projecten bij aanvang van het nieuwe studiejaar ordentelijk van start kunnen gaan.

SectorplanPlus is een belangrijk en bewezen succesvol financieringsinstrument om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Het verder vernieuwen van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is een maatschappelijke topprioriteit. Met SectorplanPlus is komend jaar ongeveer 100 miljoen euro gemoeid. De regeling wordt, net als de afgelopen jaren, uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus (waaronder WGV Zorg en Welzijn).

Hoe ziet het vervolg eruit? 

  • In grote lijnen zal SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Helaas is het niet mogelijk gebleken oriëntatiebanen ook komend jaar vanuit de regeling te financieren. Waarmee dit dus komt te vervallen.
  • Verder is de verantwoordingslast voor organisaties verder vereenvoudigd voor zover dit staatssteuntechnisch is toegestaan.
  • Meer over SectorplanPlus 2022-2023 is te vinden in het Programma van Eisen.
  • Voor organisaties die nog vragen hebben of meer informatie willen, organiseren RegioPlus op dinsdag 9 augustus om 10.00 uur een online voorlichtingsbijeenkomst.*

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend? 

  • Het Ministerie heeft toegezegd dat we uiterlijk op 1 augustus de beschikking ontvangen. Vanaf die dag kunnen aanvragen ingediend worden voor deze vervolgsubsidie.
  • Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus a.s. ingediend zijn om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in BBL en HBO-opleidingen).
  • Maak een inschatting van de deelnemersaantallen per activiteit als hiervan nog geen exact beeld is. Na 21 augustus is er tot en met 17.00 uur op 30 september 2022 gelegenheid om de aanvraag bij te stellen. Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens deze zomervakantieperiode hebben we met het Ministerie kunnen afspreken dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17.00 uur op 30 september 2022. 
  • Let op! Voor ingediende aanvragen in de periode van 22 augustus tot en met 30 september zijn enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst zijn gestart op 30 september 2022. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt dan dus géén subsidie afgegeven. 

Hoe werkt het indienen? 

  • Via de website www.sectorplanplus.nl kan per 1 augustus 2022 gekozen worden voor de huidige portal voor SectorplanPlus 2017-2022 of de nieuwe portal SectorplanPlus 2022-2023.
  • Een aanvraag voor SectorplanPlus 2022-2023 kan worden ingediend in de nieuwe SectorplanPlus 2022-2023-portal. Vanaf 1 augustus a.s. zijn alle benodigde documenten, zoals de Handleiding en het Programma van Eisen te bekijken via www.portal2022.sectorplanplus.nl.

*De Teams-bijeenkomst duurt een uur met een maximale uitloop van 30 minuten. In deze bijeenkomst worden zorgorganisaties meegenomen in hoe de regeling is opgebouwd en de mogelijkheden die deze biedt. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Zorginstellingen kunnen zonder opgave vooraf aan de bijeenkomst deelnemen via deze link. Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt opgenomen, zodat organisaties die niet in de gelegenheid zijn aan te sluiten het op een later moment terug kunnen kijken.

Daarnaast organiseert RegioPlus op donderdag 15 september om 10.00 uur een vervolgbijeenkomst waarin wordt ingegaan op het geautomatiseerde systeem van SectorplanPlus 2022-2023 (de ‘portal’) en het t.z.t. op de juiste wijze indienen van de verschillende verantwoordingsdocumenten. Meer informatie hierover volgt na de bijeenkomst van 9 augustus. 


Heeft u vragen over het SectorplanPlus? Dan kunt u terecht bij Ton van Soest via [email protected]

Logo_SectorplanPlus.[1].[1]