Regeerakkoord-memo 2017

13-10-2017

In de Regeerakkoord-memo 2017 staat een overzicht van de relevante (beleids)maatregelen van het nieuwe kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en Christenunie voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. De memo is samengesteld door RegioPlus.

Lees de Regeerakkoord-memo 2017