Regionale actieplannen tekorten

26-09-2017

De aanzwellende vraag naar personeel in de sector zorg en welzijn vraagt om gecoördineerde actie. Het bestuur van WGV Zorg en Welzijn wil samen met leden en regionale partners ‘Actieplannen aanpak tekorten’ tot stand brengen.

Daarin zijn de volgende 6 actielijnen voorzien:
1. Extra instroom realiseren
2. Beeldvorming en imago verbeteren
3. Opleidingsrendement verhogen
4. Opleidingen vernieuwen
5. Inzet op behoud en goed werkgeverschap versterken
6. Innovatiekracht vergroten

Om de benodigde input voor de actieplannen in de 4 regio's (Stedendriehoek en Noord-Veluwe; IJssel-Vecht; Achterhoek; Twente) te verzamelen, vinden per regio meerdere bijeenkomsten plaats. 

IJssel-Vecht
25/9/17 Vervolgsessie op werksessie 6/9
8/11/17 Ondertekeningsbijeenkomst regionaal actieplan

Stedendriehoek en Noord-Veluwe
6/10/17 Lunchbijeenkomst/werksessie beleidsmakers
1/11/17 Ondertekeningsbijeenkomst regionaal actieplan

Achterhoek
23/11/17 Werksessie beleidsmakers
13/12/17 Ondertekeningsbijeenkomst regionaal actieplan
 
Twente
27/11/17 Lunchbijeenkomst/werksessie beleidsmakers
11/12/17 Ondertekeningsbijeenkomst regionaal actieplan

Lees ook het artikel "Regionale actieplannen" in het BestuurdersMagazine van september '17