Regionale matchtafels

16-06-2017

WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Daarom is de vereniging onlangs begonnen met het organiseren van intersectorale matchtafelbijeenkomsten in de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente.

Bij de matchtafels komen werkgevers uit de regio regelmatig bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap. WGV Zorg en Welzijn verbindt organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt.

Wat levert het op?

  • Deelnemers verbreden hun netwerk duurzaam en vergroten hun kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
  • De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
  • Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroten zij de kans op een match.
  • De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van  medewerkers wordt vergroot.

Meer informatie
In de flyer "Matchtafels Oost-Nederland" en op wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels vindt u meer informatie. Klik hier voor een overzicht van de matchtafelbijeenkomsten in 2017.
Neem voor meer informatie of vragen contact op met Marie-Susan van de Munnik, beleidsmedewerker WGV Zorg en Welzijn, telefoonnummer 088 255 66 50, of stuur een mail.