Resultaten enquête Duurzame Inzetbaarheid: we gaan aan de slag!

31-08-2018

Afgelopen juli hebben we via een enquête gevraagd naar de wensen en behoeften van onze leden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en naar hun ervaringen met de dienstverlening van de afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid. Hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen! We delen hierbij graag een aantal uitkomsten.

Zorg- en welzijnsinstellingen noemen veel verschillende uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij hun organisatie. De meest genoemde uitdaging bij zowel medewerkers als management is het creëren en vergroten van bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en zelfleiderschap. Ook medewerkers gezond en met plezier aan het werk houden en de balans werk-privé worden gezien als belangrijke aandachtspunten.

Nieuwe kennis en ervaring doen de respondenten het liefst op met een workshop / masterclass / kennissessie of een netwerkbijeenkomst met verdiepend onderwerp. Ook een netwerkbijeenkomst met activiteit of een online cursus wordt gezien als interessante mogelijkheid. Thema’s die in deze bijeenkomsten en in onze dienstverlening belangrijk worden geacht, zijn werkplezier, employability en zelfleiderschap.

Daarnaast heeft ruim 70 procent van de respondenten belangstelling voor een quick scan Duurzame Inzetbaarheid én behoefte aan een nieuwsbrief waarin best practices, ervaringsverhalen, interessante tools en recente ontwikkelingen te lezen zijn. De nieuwsbrief zou bij voorkeur 4 keer per jaar moeten verschijnen.

Aan de slag!
De uitkomsten geven ons mooie handvaten voor het opstellen voor het jaarplan 2019. En dat niet alleen: we gaan ook actief aan de slag om te zien wat we dit jaar nog in gang kunnen zetten. We hopen u daar snel de resultaten van te kunnen laten zien!