Ruimte voor de zorgprofessional [Column Susanne Katus - juli 2021]

07-07-2021

Na een roerige start van 2021 staat nu de vakantie voor de deur. Versoepelingen van de coronamaatregelen zijn van kracht gegaan, Nederland gaat een beetje terug naar ‘normaal’. Er is nu tijd voor herstel en rust. Toch moeten we alert blijven en zorg dragen voor onze zorgprofessionals. We moeten ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgen dat ze in hun kracht blijven. Zoals Rob Jaspers, voorzitter Raad van Bestuur GGNet, tevens voorzitter WGV Algemene Ledenvergadering, zegt: “Het is de hoogste tijd dat er weer ruimte komt voor vakmanschap en professionele autonomie.”

Ruimte voor de zorg 
Ruimte voor de zorgprofessional is ook het antwoord van de SER in haar rapport: ‘Ruimte voor de Zorg’, van 12 mei jl. De SER schetst 5 punten die nodig zijn om mensen die in de zorg (willen) werken, te motiveren en vast te houden, namelijk:  

  • Zicht op een mooie loopbaan;  
  • Ruimte voor opleiding en ontwikkeling;  
  • Zeggenschap over het eigen werk;  
  • Een gezonde werk-privébalans;   
  • En tot slot, een goed salaris.  

Rijnlands organisatiemodel 
Een groot deel is de concrete uitwerking van modern werkgeverschap en leiderschap. Twee termen die in verbinding staan als het gaat om het behoud van zorgmedewerkers in onze sector. Het Rijnlands organisatiemodel, het model waarin de zorgprofessional de ruimte krijgt om eigenaarschap en verantwoordelijkheid te pakken voor het werk, stelt op deze manier de medewerker centraal. De professional gaat hierdoor vanuit intrinsieke motivatie betere kwaliteit leveren. WGV Zorg en Welzijn staat voor het Rijnlandse model, omdat wij zien dat een dergelijk organisatiemodel onder andere het behoud van zorgmedewerkers voor onze sector bevordert.  
 
Leiderschapsprogramma 
Het uitstroomonderzoek en de Commissie Werken in de Zorg geven aan dat er diverse maatregelen zijn ten behoeve van ontwikkelen en behoud van onze zorgprofessionals. Op twee van deze maatregelen richt WGV zich met het leiderschapsprogramma (o.l.v. Gabriël Anthonio) voor bestuurders / leidinggevenden en met de ‘Ontwikkel- en Behoud-gesprekken’ onder begeleiding van onze gecertificeerde loopbaancoaches.  

Taakbrigades 
Een ander initiatief van WGV voor het behouden van zorgmedewerkers is de inzet van de Taakbrigades. De Taakbrigade ontzorgt uw medewerkers met het uitvoeren van huishoudelijke taken en eenvoudige medische handelingen. Vanuit de werkvloer wordt meegedacht op welke wijze de zorgmedewerker kan worden ontlast. Binnen deze ontwikkeling is ook aandacht voor zij-instromers. Zij gaan onder goede begeleiding aan de slag en kunnen eventueel doorgroeien in de zorg. Randstad is hierbij betrokken en neemt de gehele organisatie over van werving tot en met opleiding. Dit doen we in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Zij zorgen er voor dat nieuwe medewerkers inzetbaar zijn op de werkvloer. Nóg een mooie manier om uw medewerkers centraal te stellen.  

Enige tijd geleden sprak ik Carina Hilders, lid van Raad van Bestuur van Reinier Haga Groep ziekenhuis. Zij vertelde mij: “Bij ons staat de medewerker centraal, want zij zijn de verbinding naar onze patiënten en cliënten.” Daar sluit ik me volledig bij aan. Medewerkers zijn belangrijk, zij zijn de spil van uw organisatie en dragen zorg voor uw cliënt / patiënt. Zet ze in hun kracht, toon leiderschap door hen eigenaarschap te geven over hetgeen waar ze goed in zijn.  

DSC_7349

Ik wens u een goede zomer toe, ik hoop dat het u en
uw medewerkers de welverdiende rust en ontspanning gaat bieden! 

Susanne Katus, directeur- bestuurder WGV Zorg en Welzijn