Sectorplan Zorg Achterhoek goedgekeurd

21-05-2014

Het aangepaste regionale sectorplan zorg dat WGV Zorg en Welzijn op 23 april jl. heeft ingediend voor de Achterhoek is goedgekeurd. In dit plan is ruim € 1,2 miljoen voor 1.285 scholingstrajecten gevraagd. Het plan geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 en heeft een looptijd van twee jaar.

Het ingediende plan voor Twente is eveneens goedgekeurd (ruim € 2,5 miljoen voor 2.575 scholingstrajecten). De vereniging zal deze week vergelijkbare plannen indienen voor IJssel-Vecht. Voor eind mei 2014 zal de vereniging het laatste plan indienen voor de regio Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe. De verwachting is dat op korte termijn ook voor deze twee regio’s groen licht zal worden verkregen.

Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Het plan voorziet erin dat de mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten op landelijk niveau worden opgepakt en maatregelen gericht op scholing en instroom jongeren via regionale sectorplannen. Minister Asscher heeft hiervoor een bedrag van in totaal € 100 miljoen (inclusief overhead) uitgetrokken. Daarvan is € 32,5 miljoen voor mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten gereserveerd en € 67,5 miljoen voor scholing van medewerkers en instroom jongeren. De 16 regionale werkgeversorganisaties kunnen landelijk plannen indienen voor een totaalbedrag van € 67,5 miljoen. Voor het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is in totaal € 7,9 miljoen subsidie uitgetrokken.