Special Zorg en Welzijn najaar 2017

27-10-2017

De sector zorg en welzijn staat voor grote opgaven en uitdagingen. In korte tijd is een situatie ontstaan van personeelstekorten in de zorg. Extra inspanningen zijn nodig om de sector als aantrekkelijk en uitdagend te positioneren en te zorgen voor voldoende en goede instroom in de opleidingen. Daarom is het belangrijk om het imago van leren en werken in zorg & welzijn doorlopend een positieve impuls te geven. De uitgave van deze krant is één van de middelen die in dat kader wordt ingezet.


De krant is gevuld met veel enhousiaste verhalen van studenten, zij-instromers en werkenden in zorg & welzijn. Ook staan er artikelen in over Sterk in je werk, de aanpak van tekorten en E-portfolio én staat er op de middenpagina's een overzicht van alle open dagen van zorg- en welzijnsopleidingen bij de 8 mbo's en 4 hbo's in ons werkgebied.

De krant wordt tussen 28 oktober - 1 november huis-aan-huis (exclusief stickerbrievenbussen) verspreid in in Overijssel en Noord-Oost Gelderland in een oplage van 718.000 exemplaren.
Lees hier de digitale uitgave

Nieuw lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’
De werkgeversvereniging heeft, samen met collega's elders in het land, een nieuw lespakket met de titel ‘Aan JOU hebben we wat’ laten ontwikkelen voor alle middelbare scholen in Nederland. Het lespakket informeert, inspireert en interesseert jongeren voor de sector zorg en welzijn. Inmiddels zijn al ruim 1.200 pakketten besteld en uitgeleverd. Het gratis lespakket kan besteld worden via www.aanjouhebbenwewat.nl.