Strategische koers WGV Zorg en Welzijn herijkt

02-01-2017

In 2016 heeft WGV Zorg en Welzijn haar strategische koers herijkt. Welke koers moet de vereniging komende jaren volgen? Wat verwachten de leden van de vereniging? Waarop kunnen we van toegevoegde waarde zijn? Onder leiding van ‘De Argumentenfabriek’ hebben leden, bestuur en bureauorganisatie samen een koers uitgezet. De koers / het strategisch beleidsplan 2017-2020 en het daaruit voortvloeiende werkplan 2017 zijn in december afgetikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.


“De belangrijkste constatering is dat een ingrijpende koerswijziging niet noodzakelijk wordt geacht en de vereniging de eerder ingezette koers kan voortzetten, al is wel sprake van een aantal accentverschuivingen. Zo zal, meer nog dan in het verleden het geval is geweest, sprake zijn van een regio-specifieke benadering", aldus Gerard Nederpelt, directeur van WGV Zorg en Welzijn. De visie van de vereniging voor de komende jaren is uitgewerkt op de Visiekaart. De kaart is gemaakt op basis van denksessies met leden, bureaumedewerkers en bestuur.


WGV Zorg en Welzijn staat voor voldoende, goed opgeleide medewerkers in zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Op de Visiekaart worden de peilers positie, arbeidsmarkt, hoofdtaken en organisatie belicht. Hoofdtaken vereniging:
-  WGV Zorg en Welzijn informeert en adviseert leden over voor hen relevante arbeidsmarktvraagstukken.
-  De vereniging agendeert regionale kwesties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs bij verantwoordelijke partijen.
-  WGV Zorg en Welzijn faciliteert dat leden een regionaal netwerk hebben met de juiste (onderwijs)partijen.
-  De vereniging werkt aan concrete projecten om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.


Meer informatie
Het strategisch beleidsplan 2017-2020, de Visiekaart en het werkplan 2017 vindt u op de website wgvzorgenwelzijn.nl (onder Vereniging > Publicaties).
Lees ook het artikel 'Koersvast laveren' (BestuurdersMagazine december '16)