Symposium mbo-vakmanschap: pleidooi voor de praktijk

16-03-2018

Op vrijdag 9 maart vond, voorafgaand aan de Week van Zorg en Welzijn, het symposium ‘Mbo-vakmanschap: het kloppend hart van de zorg!’ plaats. Zo’n 170 aanwezigen gingen in De Hanzehof in Zutphen met elkaar de dialoog aan over de belangrijke bijdrage van mbo-verzorgenden en -verpleegkundigen aan het zorgproces. De conclusie: we moeten uit de waan van de dag en op zoek naar de juiste mix tussen regels en ruimte, technologie en goed werkgeverschap!

De dag startte met twee inspirerende inleidingen. Lucien Engelen, Hoofd Health(care) bij het Radboudumc, nam de aanwezigen mee in de snel veranderende wereld van zorg en welzijn. “De zorg staat op het menu van de techgiganten”, hield hij de deelnemers op prikkelende wijze voor. Zijn boodschap: innovatie zet je in gang door te doen, niet door allerlei project- en stuurgroepen in stand te houden. Auteur en ondernemer Erik Smithuis inspireerde vervolgens vanuit het belang van goed werkgeverschap.


Erik Smithuis over het belang van goed werkgeverschap. Fotograaf: Annika Vos

Loop ook eens mee in de praktijk!
Na deze twee presentaties kregen alle zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals een spiegel voorgehouden door twee studenten. Zij gaven hun visie op de sector en bepleitten het belang van contact met mensen. Hun advies aan alle managers en bestuurders luidde dan ook: “loop zelf ook eens mee in de praktijk!”

Daarop kregen enkele bestuurders het woord. Zij bleken de oproep van de studenten ter harte te nemen. Als sector moeten we uit de waan van de dag en op zoek naar de juiste mix tussen regels en ruimte, technologie en goed werkgeverschap!

Na de plenaire dialoog was het tijd voor de Werkateliers. In een goed uur lieten de deelnemers zich inspireren en namen ze deel aan één van de zeven sessies op het gebied van leren, ontwikkelen en strategie.


Hun oproep: Bestuurders, loop ook eens mee in praktijk! Fotograaf: Annika Vos


Inzicht en inspiratie
De organisatie, de acht samenwerkende ROC’s in Oost-Nederland en WGV Zorg en Welzijn, kijkt terug op een inspirerend symposium dat veel nieuwe inzichten opleverde. Dat blijkt ook uit de visuele samenvatting die Robert de Groot van de dag maakte. 

In november 2018 wordt er een vervolg aan deze bijeenkomst gegeven. Dit vervolg zal gericht zijn op werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten. Zo willen we samen alle energie vasthouden en ervoor zorgen dat de spotlights gericht blijven op het mbo-vakmanschap als kloppend hart van de zorg!