Terugblik Algemene Leden Vergadering

11-10-2020

Op 29 september 2020 heeft WGV Zorg en Welzijn haar Algemene Leden Vergadering (ALV) online gehouden. In het eerste gedeelte van de vergadering is de jaarrekening vastgesteld en hebben de aanwezige leden, na toelichting door de notaris, ingestemd met de wijziging in de governance structuur. In het tweede gedeelte van de vergadering hield Jan Andreae een interessante lezing over leiderschap. Heeft u de vergadering gemist, dan kunt u deze terugkijken.

afbeelding_ALVsept20

Wijziging governance structuur
Concreet houdt deze wijziging in dat directeur Susanne Katus is benoemd tot directeur-bestuurder en dat het huidige bestuur verder gaat als Raad van Advies. De ALV zal tijdens de ledenvergadering in december '20 worden gevraagd leden voor de Raad van Toezicht te benoemen. Deze houdt toezicht op de directeur-bestuurder en bestaat uit 3 onafhankelijke (niet aan een lidinstelling gelieerde) personen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Good governance' in het septembernummer '19 van ons BestuurdersMagazine. 

In het tweede gedeelte van de vergadering heeft Jan Andreae een interactieve lezing gehouden over leiderschap in lastige tijden, zoals de coronacrisis. Aan het eind konden de deelnemers hun cijfer geven voor het op deze manier houden van de ALV. Dit leverde een 9,1 op als gemiddeld cijfer. 

Terugkijken
Heeft u de ALV gemist, dan kunt de opname hier terugkijken. 

Tip: Door op de link 'Meer weergeven' (in het stukje onder Vincent Everts) te klikken, ziet u het gedetailleerde tijdschema. Zodoende kunt u in het filmpje direct doorscrollen naar het gedeelte dat u wilt bekijken. Zo begint de lezing van Jan Andreae na 1 uur en 7 minuten.