Terugblik Masterclass Manon Ruijters: De Lerende Organisatie

22-11-2019

Op vrijdag 8 november gaf Manon Ruijters, hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering (VU) en lector Professionele Identiteit en Organisatieontwikkeling (Aeres Hogeschool Wageningen) de masterclass ‘De Lerende Organisatie’ voor managers HRM, managers L&O, opleidingsadviseurs, opleidingsmanagers en onderwijskundigen.

Ruijters verdeelde haar bijna twee uur durende masterclass in drie delen: handreikingen om anders te kijken, een quickscan van de lerende organisatie en het inzoomen op een aantal onderdelen.

Leren en ontwikkelen
Voor een goed begripsvermogen keken de aanwezigen eerst naar de betekenis van begrippen als ‘leren’ en ‘ontwikkelen’. We gebruiken ze vaak en makkelijk, maar een vraag aan de toehoorders - en vooral de antwoorden daarop - maakte duidelijk dat er nogal wat synoniemen en definities de ronde doen. En Ruijters had er tevoren ook de nodige verzameld: 

Leren zou je kunnen omschrijven als “The things you do, when you don’t know what to do”, zoals Guy Claxton in zijn boek Wise Up doet. Ontwikkelen is iets anders. “Dat wat ontstaat doordat je het beste in jezelf (h)erkent en inzet,” zoals Marcel de Rooij, leiderschapsadviseur en coach, het uitdrukt.   

Hoe zit het met de professionals?
Om met de beginvraag te beginnen: professionals, wat zijn dat voor mensen? Uit de zaal komen wat definities en kenmerkende eigenschappen. Maar er komen ook tegenstrijdigheden aan het licht.

Professionals verkennen juist het onbekende. De waardering ontstaat dan ook bij nieuwe ontdekkingen. De nadruk van professionals ligt op separatie: er is behoefte aan ruimte. Zo komen we tot twee typen professionals: vakprofessionals en ontwikkelprofessionals. Beide leren en ontwikkelen en beide komen in organisaties voor, vaak in een verhouding 70/30 of 80/20.

De 7 hefbomen
Er zijn 7 hefbomen die helpen zicht te krijgen op het lerend vermogen van een organisatie. Die hefbomen zijn vertaald naar een quick scan die de aanwezigen kunnen doen. Ruijters legt een paar onderdelen nader uit.

Daaruit blijkt dat teamontwikkeling alleen niet interessant is. Waar we het over hebben is identiteitswerk. En identiteitswerk definiëren we dan als: alle activiteiten die je inzet om je identiteit in de context van werk te 'vormen, repareren, onderhouden, versterken of herzien’.

Het verschil tussen theorie en handelen
Het laatste beeld waar we deze ochtend wat langer bij stil hebben gestaan, toont ons een ritssluiting die het verschil tussen theorie en handelen toont, maar tegelijkertijd laat zien dat beide ineen ‘te ritsen’ zijn. Daarbij gaat de rits dicht van onder naar boven, waar we onderaan tools & technieken (theorie) en gebeurtenissen (handelen) zien. Een stap verder zien we modellen & methoden (theorie) en patronen (handelen). Gaan we nog een fase verder dan zien we filosofie & theorie (theorie) en opvattingen & overtuigingen (handelen).

Na een korte samenvatting van de ochtend, mag het publiek de zaal uit terwijl op het scherm te lezen staat: Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Lees het hele verslag hier.