Terugblik op een succesvolle kennissessie over ‘Job crafting en - carving’

07-07-2021

WGV faciliteert HR-netwerken voor alle HR-professionals die bijannetdelange
onze lidinstellingen werken. In deze netwerken stimuleren we het actief delen van kennis, inspiratie, innovatie en bieden we praktische werkvormen aan. Op maandag 14 juni hebben we een kennissessie georganiseerd waarbij Prof. Dr. Annet De Lange een presentatie
heeft gegeven. Het HR-netwerk stond in het teken van 'Job crafting': van job carving tot succesvol ouder worden crafting. 

Tijdens deze kennissessie werden definities en onderzoeken toegelicht m.b.t. het thema job crafting op het werk, job carving en hoe het thema toegepast kan worden in relatie tot succesvol ouder worden in de sector zorg en welzijn. Een geliefd onderwerp, gezien de hoge opkomst (meer dan 70). Opbrengst van deze bijeenkomst was het inzicht dat organisaties op zoek zijn naar praktische handvatten, de nieuwste inzichten en hoe functies zodanig aangepast kunnen worden zodat medewerkers langer werkzaam kunnen blijven in hun eigen rol en functie. 

Aan het einde van de sessie werden twee concrete trainingen en een arbeidsanalyse (quickscan) toegelicht welke ingezet kunnen worden als vervolgstap binnen organisaties. 

We kijken terug op een inspirerende sessie waar hopelijk mooie initiatieven uit voortvloeien! 

Op zoek naar inspiratie, ontmoeting en/of kennis over HR? Hou dan onze agenda in de gaten of neem contact op met één van de adviseurs via info@zorgselect.nl voor meer informatie over de activiteiten.