Tijd van kansen en een nieuw perspectief [Column Susanne Katus - mei 2021]

17-05-2021

In het eerste jaar dat ik bij WGV werkte, heb ik met veel verschillende opvattingen, denkrichtingen, mensen, in- en extern kennisgemaakt. En hoewel onze basis natuurlijk ligt bij het faciliteren van de werkgevers van zorg- en welzijnsinstellingen, is mij veel duidelijk geworden.

susanne_column_mei

‘Natuurlijk we zijn er voor de werkgever, maar de werkgever is er eigenlijk voor de medewerker en ja, de medewerker is er voor de cliënt/ patiënt.’
Dat hoorde ik vaak terug in deze periode. Daarom hebben we onze koers gewijzigd, we handelen nu vanuit een meervoudig perspectief. In onze visie lees je daar meer over.  

Daarnaast ontdekte ik in deze gesprekken en ontmoetingen dat veel mensen de arbeidsmarkt niet beschouwen als een apart fenomeen, maar zien dat de arbeidsmarkt verbonden is met het zorglandschap.
Dat is dan ook de reden waarom we met diverse partners in gesprek zijn over de visie op het zorglandschap. En wat dit betekent voor de arbeidsmarkt en de toekomstige zorgprofessional. Met de 4 hogescholen, de 8 mbo’s en zorg- en welzijnsinstellingen in Oost-Nederland hebben we een gezamenlijke onderwijsvisie opgesteld. Want een belangrijke vraag is hoe zorgen we ervoor dat deze zorgprofessional goed opgeleid wordt en blijft? 

Onze taakbrigades blijken een mooie praktische opstap te zijn voor de BBL-opleidingen waardoor zij-instromers op een zorgvuldige manier kunnen instromen. Diverse instellingen gaan starten met financiering uit de coronabanen subsidie.

En natuurlijk gaat het gesprek aan de bestuurlijke tafels in vrijwel elke regio over hetzelfde: wat heeft corona met ons gedaan? Het heeft erg veel van de medewerkers gevraagd. We mogen bijzonder trots zijn op deze prestatie. Maar we maken ons ook zorgen over onze mensen. In de regio zijn we -in de keten- veel dichter bij elkaar gekomen. Betekent dit nu dat de regionale ketenaanpak t.a.v. de dilemma’s in de arbeidsmarkt binnen handbereik komt? Ik denk van wel. Corona heeft ons in de zogenaamde ‘Doe stand’ gebracht. Er is zoveel moois ontwikkeld. Door dit samen te brengen en de krachten te bundelen gaan we verzilveren wat Covid ons aan inzichten heeft gebracht. Dat een deel van de oplossing voor de problematiek van de arbeidsmarkt ligt in een ketenbrede aanpak behoeft geen nader betoog.  

Als het gaat over onze dienstverlening vraag ik tenslotte speciale aandacht voor: 

  • Preventiehulp van onze loopbaanadviseurs; coachgesprekken ter voorkoming van uitval. 
  • Gratis: hulp bij invoering van zorgtechnologie. Het Adviesteam innovatie en inspiratie geeft advies over bewustwording en draagvlak, een plan van aanpak en een heldere visie bij de inzet van technologie. Ontdek wat mogelijk is! 
  • Nieuwe modules strategisch personeelsbeleid:
    > Na de zomervakantie start van de leergang: HR=Menskracht  

Susanne Katus, directeur- bestuurder WGV Zorg en Welzijn