Twente voorloper aanpak personeelstekorten in zorg en welzijn

05-12-2022

Ruim 70 Twentse bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties slaan de handen ineen om de tekorten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Dat doen zij samen met de 14 Twentse gemeenten, de onderwijspartijen (ROC van Twente en Saxion) en de zorgverzekeraars. WGV Zorg en Welzijn heeft zich in het bijzonder ingespannen om deze partners samen het Bestuurlijk Netwerk Zorg en Welzijn Twente te laten vormen.

Gezamenlijke opgave Bestuurlijk netwerk Zorg en Welzijn Twente 
Het netwerk bevestigt hun langdurige inzet en samenwerking middels de ondertekening van een samenwerkingsverklaring. Door de ondertekening verklaren de partijen dat zij zich inzetten om: 

  • de (zij-) instroom van zorgtalenten binnen de Twentse instellingen en organisaties te vergroten en daarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken;
  • sociale innovatie in te voeren (het werk binnen de instellingen en organisaties anders te organiseren) en werkdruk verlagende technologie meer en steviger in te zetten;
  • het behoud van personeel te versterken en het ziekteverzuim terug te dringen.

Met deze aanpak sluit het Bestuurlijk Twents netwerk Zorg en Welzijn naadloos aan op de hoofdlijnenbrief “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn” die minister Helder eind september aan de 2e kamer heeft gestuurd. Twente is daarmee één van de eerste regio’s die invulling geeft aan de opgave die in de brief genoemd staat.  

Met deze aanpak wordt ook aangesloten bij de ambities van de Twente Board, namelijk het bevorderen van het Bruto Twents Geluk en het bevorderen van de inzet van nieuwe technologie in de Zorg en Welzijn. WGV Zorg en Welzijn zal de partijen bestuurlijk verder ondersteunen in de gezamenlijke aanpak van deze arbeidsmarktproblematiek.

Op 9 december 2022 gaat het Bestuurlijk Twents netwerk Zorg en Welzijn de verklaring ondertekenen.