Uitkomsten onderzoek 'Plek voor stage'

13-02-2019

Het onderzoek 'Plek voor Stage' is een verkenning naar de aard en omvang van de stageproblematiek in de regio Midden- en Zuid-Gelderland. WGV Zorg en Welzijn heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De toename van het aantal studenten in Zorg en Welzijn vraagt om een adequate inrichting van stages en begeleiding. In het onderzoek 'Plek voor Stage' is onderzocht welke knelpunten en (bestaande) oplossingsrichtingen er zijn. Het onderzoek laat zien dat er nog allerlei verschillende ideeën zijn over de beste invulling van stages.