Update coronavirus

13-03-2020

WGV Zorg en Welzijn sluit zich aan bij de oproep van de regering en steunt het initiatief om vanuit preventief oogpunt en uit voorzorg geen bijeenkomsten te houden waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn.

Wanneer er veel mensen bij elkaar zijn, vergroot de kans op infectie. Als netwerkorganisatie binnen zorg en welzijn willen we onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. De prioriteit in onze sector ligt nu bij het beschermen van patiënten, bewoners, cliënten en medewerkers. Onze zorg- en welzijnsprofessionals zijn bovendien hard nodig en wij willen de zorg- en welzijnsprofessionals niet extra belasten.

Daarnaast volgen we vanzelfsprekend de landelijke richtlijnen van het RIVM op en hebben nadrukkelijk aandacht voor hygiëne.