Verslag ontbijtsessie Sociaal akkoord Zorg en Welzijn

03-07-2017

Op vrijdag 23 juni 2017 organiseerden Aventus, Strategische Board Stedendriehoek, Werkgeversdiensten en WGV Zorg en Welzijn voor de tweede keer een inspirerende ontbijtsessie voor managers HRM en Opleiden, adviseurs en leidinggevenden voor overheid, onderwijs en zorg en welzijn en onderwijsinstellingen in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. De circa 40 aanwezigen waren te gast bij woonzorgcentrum De Borkel in Gorssel, een prachtige locatie van Sutfene. De volgende ontbijtsessie vindt plaats op 1 december 2017.

Na een terugblik op het geslaagde project 'Zij-instromers in de zorg', om de tekorten in de zorg aan te pakken, wordt in het najaar een nieuw traject gestart. In de afgelopen periode zijn circa 50 kandidaten begonnen aan een verkort opleidingstraject, waarvan 10 mensen bij Sutfene. Mensen met of zonder zorgachtergrond, maar met de juiste motivatie en een basis opleidingsniveau (op mbo-niveau 3 of hoger) worden via een verkort leerwerktraject opgeleid tot verzorgende-IG of verpleegkundige. De werving gaat komende weken plaatsvinden via onder meer werkgeversdiensten van Het Plein.

Het toekomstige leren
Michael de Kort, sectordirecteur Zorg en Welzijn van Aventus en Olaf mc Daniel van de Human Talent Group (HTG), namen de aanwezigen in hun presentatie mee in de wereld van het toekomstige leren.
Mc Daniel lichtte de mogelijkheden van blended learning in de zorg toe. Blended learning is een methode van leren waarbij het traditionele contactonderwijs wordt gecombineerd met online leren. Cindy Hobert, projectleider van OZO verbindzorg, heeft de aanwezigen geïnspireerd met haar presentatie over OZO verbindzorg, samenwerking en delen van zorg.
 
 
Tot slot vertelde Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn, over de huidige arbeidsmarktdilemma’s in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. De sector zorg en welzijn ervaart krapte op de arbeidsmarkt, de tekorten lopen op. Tegelijk zijn er veel mensen met een uitkering, er is dus sprake van een mismatch. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de tekorten aan te pakken, ook met een intersectorale aanpak werken we aan een betere balans op de arbeidsmarkt. 

Sociaal Akkoord Zorg & Welzijn
Op 18 februari 2015 werd het Sociaal Akkoord Zorg & Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe ondertekend. Het akkoord heeft tot doel:
• Mobiliteit van medewerkers waar mogelijk sectoraal organiseren in het domein van zorg en welzijn.
• Toekomstgerichte en duurzame opleidingen voor zorg en welzijn.
• Strategische samenwerking om mobiliteit op lagere functie niveaus intersectoraal te organiseren.
• Kennisverdieping en scenario-ontwikkeling met partijen op relevante personele en financiële vraagstukken in organisaties welke samenhangen met de stelselwijziging.