Vervalste diploma’s in de zorg: doe de diplomacheck

29-10-2019

Werkgevers moeten bij sollicitatieprocedures alert zijn op eventueel gebruik van vervalste diploma's. Vooral in de zorg en in de installatietechniek nemen de meldingen van misbruik toe, waarschuwt de MBO Raad.

Bedrijven zouden bij vermoedens van een vervalst diploma een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO moeten eisen, aldus de koepelorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (Skipr). 

Als werkgever kun je eenvoudig en snel laten controleren of een diploma daadwerkelijk is behaald. Dit kan door een uittreksel, in de vorm van een PDF, op te vragen bij de (toekomstige) werknemer. De sollicitant/diplomahouder kan deze zelf opvragen door in te loggen in het diplomaregister van DUO om een gratis uittreksel te downloaden en dit vervolgens door te sturen. 

Het diploma register is helaas niet dekkend. Het werkt voor de verschillende opleidingen vanaf verschillende diplomajaren. Hieronder het overzicht m.b.t de op te vragen examenjaren:

Indien het diploma niet opvraagbaar is via duo zijn er nog de volgende mogelijkheden: 

Laat de medewerker/sollicitant contact opnemen met de onderwijsinstelling waar hij/zij het examen heeft gedaan. Hij/zij kan daar vragen om een vervangend document. Is de instelling opgeheven of gefuseerd? Dan kan men terecht bij de rechtsopvolger. Kunt u de rechtsopvolger niet vinden, dan kan DUO daar misschien bij helpen. 

Opleidingen in de zorg 
 
BIG registratie 
Heeft de medewerker/sollicitant een opleiding gedaan waaraan een BIG-registratie verbonden is? Of heeft hij/zij een speldje gekregen bij het diploma? Dan kan contact opgenomen worden met het BIG-register op telefoonnummer 0900-8998225. 

Interne of inservice-opleiding 
DUO heeft geen gegevens van interne of inservice-opleidingen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de instelling waar de opleiding is  gevolgd. 

Tip 
Vraag aan je sollicitant niet om een afgedrukt uittreksel, maar om een digitaal uittreksel (pdf). Een papieren uittreksel kan namelijk 2 á 3 weken op zich laten wachten en het kost de aanvrager 72 euro. Een digitaal uittreksel kan vaak gratis opgevraagd worden. De diplomahouder kan dit doen door in te loggen op Mijn DUO. Verwijs hem voor instructies naar de website van DUO. 

Meer info: https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp