Verzuimaanpak, onboarding en (25 jaar) leiderschap in juninummer BestuurdersMagazine

18-06-2019

De tweede editie van het BestuurdersMagazine in 2019 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau

Hoe breng je een verzuimpercentage van rond de acht terug naar beneden de vijf? Bij Estinea is dat gelukt. In de coverstory vertellen regiomanager Tineke Roelofsen en P&O adviseur Femke Rhebergen over hun aanpak, waarbij aandacht de kern is. “Er is geen standaardaanpak, geen trucjes en de verantwoordelijkheid wordt door de hele organisatie gedragen.” Hun advies: “Een organisatie moet doen wat past, wat haalbaar is, wat eigenlijk in het DNA zit.”

Onboarding is deze keer het onderwerp van de vaste rubriek ‘Buiten de sector’. Bij Topicus vindt men de band tussen organisatie en medewerker van cruciaal belang en is de eerste werkdag de start van het Topicus Onboarding-programma dat voor iedereen geldt, ongeacht de functie. Werven en mensen behouden voor de organisatie begint volgens senior recruiter Nick Nooij bij persoonlijke aandacht: ”Het gaat om binden en boeien. Dat begint al vóór het sollicitatiegesprek en eindigt in feite nooit.” Op 21 juni 2019 bestaat WGV Zorg en Welzijn 25 jaar. De manier waarop er naar het besturen en leiden van een organisatie wordt gekeken, is in die periode flink veranderd. Bestuurder Fenna Eefting vertelt hierover in het artikel “Leiderschap: zoeken naar de goede balans”. Ook vertelt zij welke aanpassingen er volgens haar nog hard nodig zijn. 

In het artikel “Samen Regionaal Sterk: Strategisch programma 2020 – 2024” leest u meer over het nieuwe beleidsprogramma ‘Samen Regionaal Sterk’. Dit programma is gericht op de verdere uitbouw van de regionale aanpak van Human Capital vraagstukken in zorg en welzijn en sluit qua opzet aan bij het landelijke actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van VWS. Verder leest u meer over het vervolg op het succesvolle project Wendbaar aan het Werk, het SectorplanPlus en wordt u in de vaste rubrieken ‘Nieuws van de vereniging’ en ‘Op de hoogte’ bijgepraat over recente ontwikkelingen op bestuurs- en beleidsgebied.

Klik hier om het juninummer te lezen.

Abonnees ontvangen het BestuurdersMagazine direct in hun mailbox. Wilt u voortaan ook elke editie gratis ontvangen? Meld u dan aan via deze link.