Verzuimpercentage zorg & welzijn wederom gestegen

16-08-2019

De regiorapportage van Vernet met verzuimcijfers voor de zorgsector, over de laatste twee kwartalen van 2018 en de eerste twee kwartalen van 2019, laat zien dat het gemiddelde verzuimpercentage weer is gestegen. In vergelijking met dezelfde kwartalen van vijf jaar geleden laten de verzuimpercentages een grote stijging zien.


Hoe presteren de verschillende branches in Oost-Nederland?

Het goede nieuws is dat de branches GHZ en GGZ wederom lagere verzuimpercentages laten zien in vergelijk met de landelijke verzuimpercentages in die branches. In de leeftijdsklasse van 46-55 jaar is er in Oost-Nederland een behoorlijke daling van respectievelijk 0,44 en 0,69 % bereikt, die veel groter is dan de landelijke daling van respectievelijk 0,05 en 0,13 %. Maar in de leeftijdsklasse < 26 jaar is de stijging met respectievelijk 0,47 en 0,73 % behoorlijk en is deze hoger dan de landelijke stijging voor die leeftijdsklasse.

Het verzuimpercentage in de VVT-branche in Oost-Nederland is met 7,07 % gelijk gebleven, maar opvallend is dat er in de leeftijdsklasse van 26-35 jaar een stijging van 0,53 % heeft plaatsgevonden, terwijl het percentage landelijk met 0,21 % is afgenomen.

De ziekenhuizen hebben de uitdaging om het verzuimpercentage met 0,31 % terug te brengen om op het landelijke percentage van 5,16 % uit te komen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het verzuimpercentage met 0,27 % gestegen. De stijging van 0,71 % in de leeftijdscategorie van 36-45 jaar en een stijging van 0,6 % in de leeftijdscategorie van > 55 jaar heeft bijgedragen aan het stijgen van het verzuimpercentage naar 5,47 %.

In alle branches is de grootste winst te behalen als het verzuimpercentage in de duurklasse van het langdurig verzuim (92-365 dagen) omlaag wordt gebracht. De VVT-branche kan van alle branches in deze duurklasse het meeste voordeel behalen.

Inzetten op preventie en integraal gezondheidsmanagement blijft een uitdaging
Preventie en duurzame inzetbaarheid blijven gezien de krapte, de ontgroening en de vergrijzing op de arbeidsmarkt de komende jaren belangrijke thema’s. WGV Zorg en Welzijn zal organisaties op dit vlak blijven ondersteunen en de komende periode staat o.a. op het programma:
 • 14-11-2019  Masterclass 'Inzetbaarheid als service' 
  In deze masterclass kijkt men niet naar werken als een organiseer- en leerproces, maar worden werkenden voornamelijk gezien als de leveranciers van hun inzetbare kwaliteiten zoals kennis, vaardigheden, talent en karakter. Deze kwaliteiten zijn nodig voor waardecreatie ten behoeve van de klant. Deze masterclass gaat over het eigenaarschap van inzetbaarheid. Wie bezit het eigendom van de inzetbaarheid en wat zijn de consequenties van iets in eigendom hebben? Inzetbaarheid in plaats van verzuim. Meer info & aanmelden.
 • Wendbaar aan het werk 2019-2021
  Wil je: inzetten op behoud van medewerkers?; hun inzetbaarheid vergroten en talenten optimaal benutten?; de ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waarmaken? Dan is meedoen aan Wendbaar aan het werk 2019 – 2021 mogelijk interessant voor jouw organisatie! Dit project bouwt verder op het succes van een eerdere editie en biedt de mogelijkheid om samen met de medewerkers werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Je krijgt hierbij deskundige begeleiding. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk. Klik hier om de flyer te bekijken. En voor meer informatie en aanmelden klik hier.
 • Stap op één!
  Vanaf 9 september is stapop1.nl beschikbaar. Stap op 1 is een vijfdaagse online ‘challenge’ voor organisaties in de sector zorg en welzijn om hun medewerkers op een prettige en laagdrempelige manier bewust te maken van de eigen regie. Deelnemers worden gedurende vijf achtereenvolgende dagen gestimuleerd om na te denken over wat zij nodig hebben om hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen. Daarnaast worden ze gemotiveerd dit nieuwe gedrag te delen in vertrouwelijke kring en/of met collega’s. Deelname is gratis. Bekijk hier de flyer. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Marloes Damhuis m.damhuis@wgvzorgenwelzijn.nl 
 • Inspiratiegids Vernet
  Vernet interviewde een aantal bevlogen professionals van zorgorganisaties die enorm zijn gestegen in de Vernet Health Ranking. De verhalen zijn afkomstig vanuit zeven organisaties, verschillend qua grootte en verspreid over het land. Sommigen scoorden in de jaren ervoor erg laag op de inzetbaarheid van hun medewerkers, maar vonden het afgelopen jaar de juiste modus. In de inspiratiegids ‘Vernet de snelste stijgers’ lees je hoe ze dat deden.