Volop inspiratie over innovatie op Landelijke Werkdag Zorgpact

08-12-2017

Innovatie in zorg en welzijn is door de vele ontwikkelingen in de sector belangrijker dan ooit. Daarvoor is samenwerking tussen het werkveld, onderwijs en overheid cruciaal. Het Zorgpact streeft ernaar om deze samenwerking te versterken. Afgelopen woensdag, 6 december, vond hiervoor in Amersfoort de Landelijke Werkdag Zorgpact plaats.

In Amersfoort hoorden zo’n 500 aanwezigen niet alleen van alles over de resultaten die in drie jaar Zorgpact zijn bereikt; ze gingen vooral aan de slag. Aan de slag om de vele innovatieve initiatieven nog een extra zetje te geven. Ook medewerkers van WGV Zorg en Welzijn staken hun handen uit de mouwen.
 
Aan JOU hebben we wat!
In het Pop-up Lab konden deelnemers de innovatiekracht van samenwerking ervaren. Hier was onder andere een stand van het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ te vinden, dat WGV Zorg en Welzijn mede-ontwikkeld heeft. Paul Blokhuis, staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kreeg een lespakket overhandigd. Hij zag mogelijkheden om het pakket te koppelen aan de nieuwe vorm van maatschappelijke stages die hij wil gaan invoeren. Ook andere bezoekers van het Pop-up Lab gaven aan het lespakket een mooi en goed initiatief te vinden.
 
Overhandiging van het lespakket 'Aan JOU hebben we wat' aan staatssecretaris Blokhuis door Wietske Hoekstra (midden) en Erna Laclé van collega-werkgeversvereniging Utrechtzorg
 
Informele en interactieve dag
Een ander onderdeel van de dag kreeg de titel ‘Practice makes perfect’ mee, waarbij bezoekers verschillende sessies konden bezoeken. WGV Zorg en Welzijn verzorgde een bijdrage over het StageplatformZW, een initiatief om digitaal stages te kunnen matchen. Er was een mooie mix van aanwezigen uit het mbo, hbo en zorginstellingen en het platform werd op interactieve wijze toegelicht.
 
Leren, inspireren en vooral doen, dat was voor Zorgpactaanjager Doekle Terpstra het doel van de Landelijke Werkdag 2017. Als Werkgeversvereniging zijn we van mening dat de dag in zijn opzet is geslaagd. Wij kijken terug op een informele en interactieve dag en zijn geïnspireerd om innovatie in zorg en welzijn ook in het komende jaar uitgebreid aandacht te schenken.
 
Meer informatie
• Lees meer over de dag op de Zorgpactwebsite
• Lees meer op de website van WGV Zorg en Welzijn over het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’. 
• Lees meer in het Bestuurdersmagazine van maart 2017 over het StageplatformZW.