Voortgangsbericht SectorplanPlus zomer 2021

05-07-2021

Recente bevoorschottingsronde
Begin juni 2021 heeft er opnieuw een bevoorschottingsronde plaatsgevonden. De zesde om precies te zijn. Ditmaal is een totaalbedrag van bijna € 1,6 miljoen uitgekeerd aan die deelnemers, die daar op basis van hun goedgekeurde verantwoordingsdocumenten recht op hadden.  In totaal is nu ruim 10 miljoen euro overgemaakt aan de deelnemers in de vier arbeidsmarktregio’s van WGV. De eerstvolgende bevoorschottingsronde staat geagendeerd voor oktober dit jaar.

Deadlines 
Voor het vervolg van SectorplanPlus tot september 2022 zijn er weer een aantal deadlines vastgesteld door de landelijke programmaleiding. Natuurlijk is uw contactpersoon voor SectorplanPlus binnen uw organisatie hierover geïnformeerd.  

01/07/2021 

Deadline: tijdvak 3 & 4 
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 28 februari 2021 ligt 

15/08/2021 

Deadline: tijdvak 2 
Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde registraties. Geen uitstel mogelijk. 
 

01/09/2021 

Deadline: COVID-19 activiteiten 
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder Activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis. 

01/10/2021 

Deadline: tijdvak 4 
Aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum op of voor 1 juli 2021 ligt 

Deadline eerste drie docs Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum op of voor 1 juli 2021 

01/11/2021 
 

Deadline: tijdvak 3 & 4 
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 1 juni 2021 ligt 

Een volledig overzicht staat op de website www.sectorplanplus.nl  

Subsidie Zorg Praktijkleren 
Sinds 1 juni jl. is het weer mogelijk om binnen de portal van SectorplanPlus een aanvraag in te dienen voor subsidie inzake de subsidieregeling Zorg Praktijkleren schooljaar 2020-2021. De laatste 2 jaren was dit ook al mogelijk. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakte voor de begeleiding van een leerling en mag gecombineerd worden met SectorplanPlus. Met behulp van de subsidie Zorg Praktijkleren worden werkgevers in feite gestimuleerd om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Aanvragen via de SPP-portal is nog mogelijk tot 1 september a.s. Voor meer informatie zie www.zorg-praktijkleren.nl of neem contact op met de helpdesk via [email protected] of via 088-0084580. Ook na afloop van SectorplanPlus blijft deze mogelijkheid overigens gewoon voortbestaan. 

Controle Activiteiten A en B op basis van volledige registraties 
Om zoveel mogelijk voorschotten te kunnen uitkeren heeft het Shared Service Center (de helpdesk van SectorplanPlus) binnen Activiteiten A (BBL-opleidingen) en B (HBO Duaal-opleidingen) tot op heden de nadruk gelegd op het controleren van de eerste drie documenten van registraties, waaronder de geautomatiseerde deelnemersverklaring. Op deze manier konden voorschotten worden uitgekeerd op basis van registraties die nog niet compleet waren. 
Nu we langzaam maar zeker richting het einde van het SectorplanPlus gaan (t.w. 23 augustus 2022), ligt de nadruk vooral op het afhandelen van controles om zo ook tijdig de programmaperiode af te kunnen ronden. Derhalve controleert het Shared Service Center vanaf heden alleen nog volledige registraties. Dit geldt nu dus voor alle activiteiten, oftewel A t/m E. 

Mogelijk vervolg op SectorplanPlus 
SectorplanPlus loopt nog door tot 23 augustus 2022. Opleidingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus, aangezien de looptijd van het 4e (en laatste) tijdvak dan wordt beëindigd. Inmiddels wordt er binnen de regionale werkgeversverenigingen en koepelorganisatie RegioPlus nagedacht over een mogelijke opvolger van SectorplanPlus. Oftewel een nieuw meerjarig subsidieprogramma, gerelateerd aan het laten volgen van opleidingen en trainingen binnen de eigen organisatie. Maar wellicht ook breder, in de vorm van een arbeidsmarktsubsidie. Op dit moment is daar nog weinig concreets over te melden. Veel zal daarbij immers ook afhangen van het nieuwe kabinet, dat zal gaan aantreden. Mocht uw organisatie echter nu al een duidelijke mening hebben over wat als positief dan wel negatief werd c.q. wordt ervaren binnen SectorplanPlus, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om dat aan de regionale projectleiders SectorplanPlus te laten weten. Een mail met uw ideeën voor een nieuw subsidieprogramma (met een looptijd van 4 of 5 jaar) wordt dus gewaardeerd. 

Bij vragen over het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met uw regionale projectleider SectorplanPlus. Binnen WGV Zorg en Welzijn is dit Ton van Soest, bereikbaar via 06-20842724 en [email protected]

Logo_SectorplanPlus.[1].[1]