Vruchtbare samenwerking tussen ROC’s en werkveld zorg & welzijn

08-05-2017

De mbo-opleiding verpleegkunde dient te voldoen aan de vereisten uit de Wet BIG en de WEB. Vanuit beide wetten worden echter verschillende eisen aan onderwijstijd gesteld, wat door onderwijsinstellingen als knelpunt wordt ervaren. In Oost-Nederland is nu door de 8 ROC’s en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn een gezamenlijk document “Wet BIG – regionale verantwoording” opgesteld en ondertekend door alle directeuren. Dit document is bedoeld als handvat voor het vormgeven van de opleiding verpleegkunde in Oost-Nederland.

Het document "Wet BIG - regionale verantwoording" geeft de gezamenlijke zienswijze op de urennormen Wet BIG weer en geeft richtlijnen waarmee de opleiding in Oost-Nederland ingevuld zou kunnen worden. Met de ondertekening van dit document hebben de samenwerkende onderwijsinstellingen zich verbonden aan het werken conform de nieuwe, gezamenlijke afspraken. Vanzelfsprekend is tijdens de voorbereidende fase het conceptdocument voorgelegd aan het werkveld en is deze input meegenomen. Winst voor het werkveld is dat het voor hen veel eenduidiger wordt. Doordat de vormgeving van onderwijs- en praktijkuren eenduidiger is, is er minder verschil in de aanpak tussen de ROC’s. Daarnaast is de BPV tijdens de opleiding en de verantwoording naar BIG en WEB eenduidiger.

Het opstellen van het regionale verantwoordingsdocument Wet BIG is onderdeel van de Werkagenda onderwijs-werkveld zorg & welzijn 2016-2020 (thema 4). De werkagenda 2016-2020 is een product van een brede samenwerking tussen het onderwijs (zowel mbo alsook hbo) en de werkgevers in de sector zorg en welzijn, verenigd binnen WGV Zorg en welzijn.

De werkgroep die dit verantwoordingsdocument heeft opgesteld, buigt zich momenteel over het onderwerp keuzedelen binnen het onderwijs (hoe verhoudt zich dit met de Wet BIG?). Verder staan ook de examinering van verpleegtechnische handelingen en de doorstroom van studenten naar een hoger niveau nog op de agenda. Van alle 8 ROC’s zit een afgevaardigde in de werkgroep.

Meer informatie
Het document "Wet BIG - regionale verantwoording" is geen statisch document. Als u feedback op het document wilt leveren, dan ontvangen wij dat graag. Wij verzamelen de feedback en mogelijke aanpassingen, voeren we door in het document. Neem voor meer informatie of vragen contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs WGV Zorg en Welzijn, 088 255 66 50, of stuur een mail.

Deelnemende ROC's: Graafschap College, Landstede, Alfa College, ROC Aventus, Deltion College, Hoornbeeck College, Menso Alting en ROC van Twente.