Wendbaar aan het werk, uiterlijke aanmelddatum: 1 december 2020

06-10-2020

De uitstroom van medewerkers is groot. De hoogste tijd om goed werkgeverschap hoog op de agenda te zetten. Met aandacht voor duurzame inzetbaarheid draagt u bij aan het behoud van uw medewerkers en trekt u nieuw talent aan.

Met het project Wendbaar aan het werk maakt u (nog meer) werk van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Hoe werkt het?
U ontvangt een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid, die u inzicht geeft in waar u als organisatie staat. Samen met een gespecialiseerd adviseur maakt u een projectplan op hoofdlijnen. De verkregen inzichten brengt u vervolgens in de praktijk door interventies op organisatie-, team- en/of medewerker niveau in te zetten.

Gedurende het project organiseren wordt een lerend netwerk georganiseerd waaraan uw interne projectleider deelneemt als ook de externe adviseurs. Het lerend netwerk wordt begeleid door lectoren van de HAN.

Doet u mee?
Doe extra voordelig mee aan Wendbaar aan het werk, dankzij bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds en WGV Zorg en Welzijn. Het project Wendbaar aan het werk loopt tot 24 december 2021. Daarnaast vragen we van uw organisatie per onderdeel een eigen bijdrage én tijd, passie en commitment om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken.

Cofinanciering verletkosten mogelijk via SectorplanPlus!
Vanaf nu is het mogelijk om in 2020 en 2021 verletkosten te declareren als u het project Wendbaar aan het werk inzet.

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Meer informatie: neem contact op met Marloes Damhuis, m.damhuis@wgvzorgenwelzijn.nl Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Bent u benieuwd naar de resultaten van de voorloper, Wendbaar aan het werk? Lees dan dit inspiratieboekje.