Wendbaar aan het Werk: de eerste resultaten

18-03-2018

In samenwerking met de werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn zijn 25 zorg- en welzijnsorganisaties sinds mei 2017 aan de slag met twee complementaire projecten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Het ene project richt zich op goed werknemerschap en het andere op goed werkgeverschap. Beide projecten worden begeleid door een externe adviseur en bevatten een onderzoeks- en een praktische component.

Tijdens het project voert het lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen het wetenschappelijk onderzoek uit, onder leiding van dr Annet de Lange. Inmiddels heeft de nulmeting plaatsgevonden. Hieraan hebben begin dit jaar 2.543 mensen deelgenomen uit 20 instellingen. Van deze 2.543 mensen hebben 1.944 mensen alle vragen beantwoord, deze 1.944 zijn meegenomen in het onderzoek.
 
Wat kunnen we nu al zeggen over de resultaten van deze nulmeting?
  • Het gemiddelde werkvermogen over alle organisaties is niet slecht. Met een 40,6 wijkt het niet significant af van het gemiddelde van de totale Nederlandse benchmark Zorg.
  • Een opvallende bevinding is dat 18,6% van de mensen een slecht tot matig werkvermogen heeft (de benchmark is 13%). Dit betekent dat 18,6% van de mensen kans heeft op uitval.
  • Bij een aantal organisaties is sprake van een hoog percentage mantelzorger, met uitschieters richting de 37%. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorg het werkvermogen negatief beïnvloedt. Dit vraagt aandacht en maatwerk.
  • De leidinggevende schatten hun coachende en ondersteunende leiderschapsstijl significant hoger in dan dat hun medewerkers dat doen.
Benieuwd naar meer resultaten?
Op 1 november 2018 vindt het eindsymposium Wendbaar aan het Werk plaats in het GelreDome in Arnhem. Hier wordt verder ingegaan op de resultaten van het project en de interventies die zijn uitgezet. Bent u benieuwd naar de resultaten van het project? Reserveer dan 1 november alvast in uw agenda!