Zet techniek in om personeelstekorten op te lossen

18-03-2018

Het grote personeelstekort in de zorg kan niet alleen worden opgelost met de maatregelen die het kabinet wil nemen om het personeelstekort aan te pakken. Techniek speelt ook een belangrijke rol. Betrokkenen hebben dan ook haast met het ontwikkelen en vooral opschalen van nieuwe technieken. Dit is naar voren gekomen tijdens de bijeenkomst 'Techniek voor betere zorg binnen vijf jaar', bij de Novio Tech Campus Nijmegen op 14 maart '18. De bijeenkomst is een initiatief van de Werkgeversverenigingen voor Zorg en Welzijn uit Gelderland en Overijsssel, Techniekpact Oost, Zorgpact Midden- en Zuid Gelderland en de Provincie Gelderland. 

Hans de Jong, president van Philips Nederland, sprak met Erik Gerritsen, secretaris-generaal (SG) op het ministerie van Volksgezondheid, en Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland.
De grote personeelstekorten in de zorg "los je niet alleen op met de aangekondigde 125 duizend nieuwe arbeidskrachten, maar ook met techniek", betoogde Michiel Scheffer. Wat dat betreft is het momentum er nu, vindt Erik Gerritsen. "De noodzaak voor innovatie is voelbaar, maar die gaat nu niet hand-in-hand met bezuinigingen."

Uitdaging
De wil om te innoveren is er, zo blijkt uit het grote aantal initiatieven en startups die mooie dingen bedenken. De grootste uitdaging ligt in het opschalen van toepassingen, zo bleek tijdens de bijeenkomst in Nijmegen. Daar zijn verschillende antwoorden op. Co-creatie in een health-lab is een methode die Philips toepast. Topman De Jong: "Haal bijvoorbeeld diabetespatiënten, app-bouwers, artsen, verpleegkundigen en ICT'ers bij elkaar om ze twee of drie dagen 'op te sluiten'. Dan heb je betrokkenheid van alle partijen."

Financiën zijn meestal een belemmering, constateert Scheffer. Daarom raadt hij startups aan zich niet te beperken tot Nederland. "Zoek het internationaal. Andere landen hebben andere zorgstelsels, waarin andere dingen mogelijk zijn."

Shared savings
De belangrijkste remedie tegen belemmeringen – zowel qua draagvlak als qua financiën – is het wegnemen van de figuurlijke blokkades in de hoofden, vindt SG Gerritsen. Als voorbeeld noemt hij de introductie van beeldschermzorg voor patiënten met COPD bij Sensire. "Patiënten konden thuis 24/7 contact opnemen met verpleegkundigen. Dat leidde tot 60 procent minder longaanvallen. Patiënten en zorgverleners waren heel enthousiast. Dat wilden ze graag uitbreiden, maar binnen Sensire was daar geen investeringsruimte meer voor."

Vervolgens zijn het ministerie van VWS, Menzis en het Slingeland bij Sensire aan tafel gaan zitten. "Een patiënt legde het nu uit en toen zijn we gaan wegen en balansen met budgetplafonds. Als de inkoper van Menzis meer mag investeren, dan kan de inkoper specialistische zorg wat laten gaan. En het Slingeland kreeg minder patiënten dus daarvoor moesten we een 'zachte landing' creëren." Gerritsen ziet shared savings en het loslaten van budgetten steeds meer gebeuren in Nederland. En dat stimuleert opschaling.

Trial en error
Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact en het Techniekpact, pleit in reactie op De Jong, Scheffer en Gerritsen voor het loslaten van regelgeving en teveel beleid vanuit Den Haag. "Technische toepassingen kunnen patiënten uit het ziekenhuis houden", zegt Terpstra. "De impact is groot, maar als je kijkt naar de invoering dan is Nederland nog wat handelingsverlegen. Dat kunnen we oplossen in de regio’s met 'ontketend ondernemerschap', zonder teveel beleid. Dat geeft alle partijen ruimte voor trial en error." Leg dat maar op alle bestuurstafels van Nederland, benadrukt Gerritsen op zijn beurt.

Bron: Zorgvakblad Skipr
Foto's: Jaap Zoet