Zorgbestuurders Regio Zwolle willen samen lef tonen

11-07-2018

Passie en urgentie: daarmee kunnen duurzame veranderingen tot stand worden gebracht, zo leerden de zorgbestuurders van Regio Zwolle dinsdagavond 10 juli bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

De zorgsector is de grootste werkgever van Regio Zwolle. Dat verplicht om na te denken over een toekomst die er anders uit zal zien: meer werk voor (veel) minder mensen. Moeten we doorgaan op de ingeslagen weg? Of gaan we andere wegen onderzoeken? De aanwezige zorgbestuurders waren het er roerend over eens: het moment is er om patronen te doorbreken en samen lef te tonen!

Wij doen het altijd zo
De sector zorg en welzijn staat voor een flinke opgave, dat zag ook de Zwolse wethouder René de Heer. Maar, vertelde hij de bestuurders: “Deze opgave is niet alleen van jullie, maar ook van mij.”

Om die opgave aan te pakken is verandering vereist. Filosoof en cabaretier Paul Smit liet de bestuurders met aansprekende voorbeelden zien hoe lastig veranderen eigenlijk is. Het brein houdt namelijk het liefst vast aan standaard paradigma’s, want dat bespaart energie. “Ja, maar wij doen het altijd zo!” is niet voor niets een veelgehoorde reactie op de werkvloer. Het is eigenlijk heel logisch wanneer je beseft dat ieder brein erop gericht is om alles bij het oude te laten. Hoe we dan toch kunnen veranderen en innoveren en de bestaande routine los kunnen laten? Volgens Smit zijn daarvoor 2 sleutels tot succes: passie en urgentie. Wanneer deze sleutels samenkomen, kan duurzame verandering worden gerealiseerd.

Niet van A naar A+
Veranderen is moeilijk. Het goede nieuws: passie en urgentie genoeg in de sector zorg en welzijn! Dat bleek ook uit inspirerende best practices van Viattence, Vogellanden en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. “Bij vernieuwing gaan we vaak van A naar A+,” stelde Viattence-bestuurder Laurent de Vries. “Maar dat is niet de oplossing, we moeten naar de B. En dat is lastig wanneer de regels van B er nog niet zijn. Daar moet je zelf stappen voor zetten.”

Rita van Odenhoven van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht concludeerde dat een beetje veranderen tot “heel weinig” leidt. “Daarom hebben wij besloten álles aan te passen om onze bewoners met dementie nog beter te kunnen helpen. Elk personeelslid, van verzorgende tot kok, helpt hierin mee. Samen aanhaken bij de passie van mensen: het werkt!”

Fenna Eefting van Vogellanden vertelde over een aanbestedingsproces (“op Europees niveau!”) dat door samenwerking tussen alle partijen sterk versimpeld kon worden. “We konden niet van de aanbesteding af. Maar dat betekent niet dat het proces niet aangepast kon worden,” aldus Eefting. En zo geschiedde. Het resultaat? “Het aanbestedingsproces werd sterk versimpeld. En het mooiste: alle partijen zijn er blij mee!”

Partners in crime
Vervolgens mochten de bestuurders zelf aan de slag. In 4 rondes werden ‘gave dingen in de zorg’ bedacht én, het belangrijkst, met elkaar gedeeld. In plaats van te focussen op alle mogelijke moeilijkheden gingen de aanwezigen uit van kansen. “Er is veel energie en we worden partners in crime,” concludeerde Eefting aan het eind van de bijeenkomst. Ze riep op om samen lef te tonen en terug te gaan naar de bedoeling. Met alle aanwezige passie en urgentie moet dat zeker goed komen.