Afstemming toekomstige vraag aan zorgmedewerkers en vraag en aanbod stages

In het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is een systeem (arbeidsmarktdasboard) dat in beeld brengt wat de te verwachten behoefte is aan categorieën zorgmedewerkers op middellange en langere termijn. Dit arbeidsmarktdashboard is transparant, actueel en toegankelijk voor alle WGV-partners in zorg en onderwijs. 
 
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.