Afstemming toekomstige vraag aan zorgmedewerkers en vraag en aanbod stages

In het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn komt een systeem dat in beeld brengt wat de te verwachten behoefte is aan categorieën zorgmedewerkers op middellange en langere termijn. Dit systeem is transparant, actueel en toegankelijk voor alle WGV-partners in zorg en onderwijs. 
 
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Natasja Blokhorst, projectmedewerker onderwijs, tel: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.