Agenda

Arbonetwerk regio Oost | Hoe ga je om met steeds meer cliënten en medewerkers met obesitas?
04-12-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

[GEANNULEERD] Bijeenkomst HR en L&O Achterhoek
07-12-2023
Samen met een aantal zorginstellingen uit de Achterhoek; Sensire, SKB en Careaz organiseert WGV Zorg en Welzijn een bijeenkomst voor L&O en HR adviseurs rondom het thema Zeggenschap van zorgmedewerkers.
Lees meer

Webinar Verzuim & Inzetbaarheid
07-12-2023
Op 7 december vindt het webinar ‘Verzuim & Inzetbaarheid' plaats. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de verzuimrapportages in zorg- en welzijnsinstellingen.
Lees meer

Algemene Ledenvergadering (ALV)
08-12-2023
Op de agenda staan het jaarplan en de begroting 2024. Ook presenteren we de meerjarenstrategie en vertellen we meer over het transformatieproces van WGV. 
Lees meer

Verzuimnetwerk regio Oost (online)
11-12-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Vernieuwde matchtafel regio Stedendriehoek (op locatie in Apeldoorn)
14-12-2023
In samenwerking met 12 VVT-organisaties uit de regio Stedendriehoek hebben wij gebrainstormd over de matchtafel. Het resultaat is dat we gaan starten met een vernieuwde matchtafel voor de regio Stedendriehoek. Werk jij bij een werkgever in de sectoren Zorg en Welzijn, Onderwijs of bij het UWV? En heb je HR, mobiliteit, opleidingen, re-integratie of recruitment in je portefeuille? Meld je dan aan!
Lees meer

Bestuurlijk netwerk TAZ Twente
15-12-2023
Bestuurders in de regio Twente zijn van harte uitgenodigd. Indien de HR-manager de organisatie vertegenwoordigt, is het noodzakelijk dat hij/zij volledig mandaat heeft om besluiten te nemen. 
Lees meer