Agenda

Regio-bijeenkomst Arbeidsmarkt Twente
08-07-2022
Woensdag 30 maart 2022 zijn we als regio bij elkaar geweest en hebben we gesproken over de regionale samenwerking en de actielijnen. Het was een mooie bijeenkomst die we een vervolg gaan geven.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe (online)
01-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

HPP Bootcamp editie 5 & 6
07-09-2022 t/m 30-11-2022
De HPP Bootcamp start op meerdere momenten in het jaar. Meld je nu aan voor een van deze series. Editie 5 start op 29 april en editie 6 op 7 september 2022.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
15-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (op locatie)
15-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Webinar lespakket lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’
15-09-2022
Speciaal voor alle decanen, docenten en onderwijsprofessionals organiseren we tijdens de Week van de Loopbaan op 15 september van 15:30 tot 16:30 een webinar over het lespakket 'Aan JOU hebben we wat'. In dit webinar maak je (opnieuw) kennis met het gratis lespakket en laten we je zien hoe je alle mogelijkheden optimaal kunt benutten in de lessen Z&W.
Lees meer

HR-Netwerk Achterhoek
20-09-2022
“Een van de elementen van modern werkgeverschap betreft het verzekeren dat zorgprofessionals de gelegenheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij zich competent voelen in het geen van hen gevraagd wordt en zij een interessant loopbaanperspectief hebben” (Advies Commissie WiZ)
Lees meer

Webinar 'Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Hoe dan?'
20-09-2022
Wilt u als zorg-of welzijnsorganisatie weten hoe u kunt investeren in een mantelzorgvriendelijke werkomgeving? Vraagt u zich af of het zakelijk gerechtvaardigd is specifiek met mantelzorg in de organisatie aan de slag te gaan? En wat dan uw mogelijkheden zijn? Neem dan deel aan het online webinar op dinsdag 20 september.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
22-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

HPP bootcamp-in-een-dag | Contracturen opplussen. Pak het potentieel!
28-09-2022
Maak in de HPP bootcamp-in-één-dag kennis met het thema contractuitbreiding en ga aan de slag met de mogelijkheden binnen jóuw organisatie! Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als missie het onbenut potentieel, zoals dat van vrouwen, in te zetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken zoals de groeiende tekorten in de zorg en het onderwijs.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
06-10-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek (online)
10-10-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of er op goede wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast richt het netwerk zich op een verantwoorde invulling van het verzuimbeleid van een instelling. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Masterclass Gezonde Werkvloer
13-10-2022
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, de masterclass Gezonde Werkvloer. Deze masterclass, die vorig jaar voor het eerst werd verzorgd, werd met een 8,2 beoordeeld door de deelnemers.
Lees meer

Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht
21-10-2022 t/m 16-12-2022
Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? De leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  
Lees meer

Intervisiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid
08-11-2022
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt aangesloten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens een 7 stappen methodiek en wordt casuïstiek die de deelnemers inbrengen gebruikt.
Lees meer

Medewerker Centraal Week
14-11-2022 t/m 18-11-2022
Voor jouw medewerkers wens je dat ze plezier hebben in hun werk, dat ze dit werk fit en gezond kunnen doen en dat ze met hun talent op de juiste plek zitten. Dan presteren ze het beste voor zichzelf en voor de zorg of maatschappelijke dienstverlening die ze bieden binnen jouw organisatie. Natuurlijk besteed je hier door het jaar heen aandacht aan. Met de regionale Medewerker Centraal Week (MCW) bieden wij hier een mooie aanvulling op. Dit jaar wordt de MCW gehouden van maandag 14 t/m vrijdag 18 november met als centrale thema: Mentale fitheid.
Lees meer

HR-Netwerk Achterhoek
15-11-2022
“Een van de elementen van modern werkgeverschap betreft het verzekeren dat zorgprofessionals de gelegenheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij zich competent voelen in het geen van hen gevraagd wordt en zij een interessant loopbaanperspectief hebben” (Advies Commissie WiZ)
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
22-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (online)
22-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)
24-11-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
29-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe (online)
01-12-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
05-12-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer