Agenda

Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek (online)
10-10-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of er op goede wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast richt het netwerk zich op een verantwoorde invulling van het verzuimbeleid van een instelling. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning door PFZW
11-10-2022 t/m 02-03-2023
De sector zorg en welzijn is een dynamische sector. Overschotten en tekorten wisselen elkaar steeds sneller af. De toekomst voorspellen is lastig, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Hierdoor ben je beter in staat om jouw HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten. Om dat te realiseren organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met PFZW een Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning over datagedreven HR. Strategische Personeelsplanning (SPP) is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar en het aanbod van medewerkers.
Lees meer

Informele ledenbijeenkomst positionering en inrichting WGV Zorg en Welzijn
12-10-2022
Na een roerige tijd is WGV Zorg en Welzijn hard aan het werk om de goede richting/positionering te kiezen en focus aan te brengen in de aard van onze dienstverlening. In de afgelopen periode is met veel betrokkenen van WGV gesproken over de richting/positionering en inrichting (governance) van WGV, onder begeleiding van Eric Jongepier. 
Lees meer

Masterclass Gezonde Werkvloer
13-10-2022
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, de masterclass Gezonde Werkvloer. Deze masterclass, die vorig jaar voor het eerst werd verzorgd, werd met een 8,2 beoordeeld door de deelnemers.
Lees meer

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid
01-11-2022
Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedenvierkant | Medewerkersparticipatie: In dialoog met de professionals in de zorg
04-11-2022
Op vrijdagochtend 4 november a.s. vindt een Inspiratie-ontbijt plaats, voor de sector zorg en welzijn in de regio Stedenvierkant. Het regionale Inspiratie-ontbijt dient als platform voor regionale samenwerking en inspiratie. De komende editie heeft als overkoepelend thema: ‘Medewerkersparticipatie: In dialoog met de professionals in de zorg’.
Lees meer

Leergang De Lerende Organisatie (Strategisch Leren)
04-11-2022 t/m 10-02-2023
Vanuit de samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en Edujet bieden wij in het najaar 2022 de Leergang De Lerende Organisatie (Strategisch Leren) aan. Samen met de deelnemers willen wij een passend leer- en ontwikkelbeleid vormgeven, dat binnen jouw instelling duurzaam kan worden uitgevoerd. Hierbij zal ook een slag gemaakt worden van (alleen) opleiden naar leren en ontwikkelen, waarbij zeggenschap over de eigen leer- en ontwikkelbehoefte bij de zorgprofessionals teruggelegd wordt. Daarnaast zal het opstellen van een Strategisch Opleidingsplan aan bod komen.
Lees meer

Inspiratiesessie: Werkgeluk als cruciaal thema
08-11-2022
Op dinsdag 8 november is er een inspiratiesessie met een zeer interessante spreker: Onno Hamburger. Tijdens deze sessie kijken we naar wat werkgeluk is, hoe dit samenhangt met andere variabelen zoals verzuim en productiviteit. We kijken naar de fundamenten van werkgeluk en hoe je hier invloed op kan uitoefenen. Verder gebruiken we de psychologie (wetenschap) van werkgeluk en combineren dit met dagelijkse werkpraktijk in de zorg.
Lees meer

Medewerker Centraal Week
14-11-2022 t/m 18-11-2022
Voor jouw medewerkers wens je dat ze plezier hebben in hun werk, dat ze dit werk fit en gezond kunnen doen en dat ze met hun talent op de juiste plek zitten. Dan presteren ze het beste voor zichzelf en voor de zorg of maatschappelijke dienstverlening die ze bieden binnen jouw organisatie. Natuurlijk besteed je hier door het jaar heen aandacht aan. Met de regionale Medewerker Centraal Week (MCW) bieden wij hier een mooie aanvulling op. Dit jaar wordt de MCW gehouden van maandag 14 t/m vrijdag 18 november met als centrale thema: Mentale fitheid.
Lees meer

HR-Netwerk Achterhoek
15-11-2022
“Een van de elementen van modern werkgeverschap betreft het verzekeren dat zorgprofessionals de gelegenheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij zich competent voelen in het geen van hen gevraagd wordt en zij een interessant loopbaanperspectief hebben” (Advies Commissie WiZ)
Lees meer

Webinar Verzuim & Inzetbaarheid
17-11-2022
Op 17 november vindt het webinar ‘Verzuim & Inzetbaarheid plaats. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de verzuimrapportages in zorg- en welzijnsinstellingen.
Lees meer

Masterclass ziekte- en re-integratie
21-11-2022
Het ziekteverzuimpercentage in de zorg & welzijn is nog nooit zo hoog geweest. Dat percentage moet naar beneden. Eén van de instrumenten om dat te kunnen bereiken is een daadkrachtig en zorgvuldig ziekte- en re-integratietraject. In zo’n traject krijg je te maken met een doolhof aan regels en een scala aan betrokken organisaties (denk o.a. aan het UWV, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts). In deze masterclass staan we stil bij alle verplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren aan de hand van veel praktijkvoorbeelden uit de zorg & welzijn.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (online)
22-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
22-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)
24-11-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

[Save the date] Symposium ‘Samen werkend leren’
25-11-2022
Tijdens het symposium, georganiseerd door het onderwijs (MBO/HBO) en WGV Zorg en Welzijn vanuit de werkagenda Onderwijs werkveld 2021-2025, op vrijdag 25 november kun jij je laten inspireren door o.a. mooie initiatieven vanuit focusgroep 1, Anders organiseren werkbegeleiding en andere initiatieven uit de regio, waarbij het werkveld en het onderwijs samen lerend aan de slag zijn gegaan om een andere invulling te geven aan de begeleiding van de lerenden.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
29-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe (online)
01-12-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
05-12-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Vitaliteitsevent
13-12-2022
Op dinsdagmiddag 13 december organiseren WGV Zorg en Welzijn en collega werkgeversvereniging WZW (Gelderland) een Vitaliteitsevent over de verschillende HR-rollen, zoals weergegeven in de HR-handreiking. Hoe vult jouw organisatie deze rollen in? Hoe geef jij vorm aan de HR-rol(len)? Ben jij je er voldoende van bewust dat de invulling van HR-rollen invloed heeft op de vitaliteit van de medewerkers in jouw organisatie?
Lees meer

Algemene Ledenvergadering (ALV)
14-12-2022
De vergadering staat o.a. in het teken van het vaststellen van de besluitvorming richting en inrichting WGV Zorg en Welzijn en de begroting voor 2023. Het programma volgt t.z.t.
Lees meer