Agenda

Voorlichtingsbijeenkomst Contactpunt Ontdek de Zorg Twente
11-12-2018
Op 01 november jl. is de landelijke campagne Ik Zorg van start gegaan en het daarbij behorende regionaal contactpunt Ontdek de Zorg Twente. Op dinsdag 11 december van 10.00 uur tot 12.00 uur vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het contactpunt Twente.
Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst Contactpunt Ondek de Zorg regio Zwolle
11-12-2018
Op 01 november jl. is de landelijke campagne Ik Zorg van start gegaan en het daarbij behorende regionaal contactpunt Ontdek de Zorg regio Zwolle. Op dinsdag 11 december van 15.00 uur tot 17.00 uur vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het contactpunt Regio Zwolle.
Lees meer

Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
13-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Workshop Innovatie in de zorg; werken met arbeidspotentieel
13-12-2018
Nu en in de nabije toekomst moeten we vanuit samenwerking en met daadwerkelijk innovatieve oplossingen zorgen voor voldoende arbeidspotentieel. Dat vraagt om een verkenning! Tijdens de workshop Innovatie in de zorg op 13 december gaan we concreet met elkaar en het vraagstuk aan de slag. Samen, met verschillende belanghebbenden, vanuit meerdere invalshoeken over grenzen heen kijken.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
17-12-2018
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Masterclasses duurzame inzetbaarheid
20-12-2018
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid (DI), maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens de sessie leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de 3 masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer