Agenda

[VERPLAATST naar 21/03/2024] Bijeenkomst HR en L&O Achterhoek
07-12-2023
Samen met een aantal zorginstellingen uit de Achterhoek; Sensire, SKB, Careaz en Estinea organiseert WGV Zorg en Welzijn een bijeenkomst voor L&O en HR adviseurs rondom het thema Zeggenschap van zorgmedewerkers.
Lees meer

[VERPLAATST naar 13/02/2024] Webinar Verzuim & Inzetbaarheid
07-12-2023
Het webinar van 7 december is verplaatst naar dinsdag 13 februari 2024. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de verzuimrapportages in zorg- en welzijnsinstellingen.
Lees meer

Verzuimnetwerk regio Oost (online)
11-12-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Vernieuwde matchtafel regio Stedendriehoek (op locatie in Apeldoorn)
14-12-2023
In samenwerking met 12 VVT-organisaties uit de regio Stedendriehoek hebben wij gebrainstormd over de matchtafel. Het resultaat is dat we gaan starten met een vernieuwde matchtafel voor de regio Stedendriehoek. Werk jij bij een werkgever in de sectoren Zorg en Welzijn, Onderwijs of bij het UWV? En heb je HR, mobiliteit, opleidingen, re-integratie of recruitment in je portefeuille? Meld je dan aan!
Lees meer

Bestuurlijk netwerk TAZ Twente
15-12-2023
Bestuurders in de regio Twente zijn van harte uitgenodigd. Indien de HR-manager de organisatie vertegenwoordigt, is het noodzakelijk dat hij/zij volledig mandaat heeft om besluiten te nemen. 
Lees meer