Agenda

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
08-06-2023
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
13-06-2023
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Webinar: Verwelkom en behoud GenZ
20-06-2023
Vergroot de kans dat jonge medewerkers blijven door een sterke onboarding. Wil je GenZ niet alleen binnenhalen, maar ook behouden? Wil je meer weten over deze jongste generatie werkenden? Uit onderzoek komt naar voren dat gemiddeld 63% van de jonge medewerkers na hun eerste jaar kiest voor behoud van het dienstverband. Na 2 jaar is dit nog maar 43%. Dit betekent dat na 2 jaar meer dan de helft van het jonge personeel is vertrokken. Dit kost de organisatie geld en de werkvloer veel energie. Herkenbare situatie? Volg dan dit webinar.
Lees meer

Lerend netwerk zorgtechnologie
22-06-2023
Het netwerk zorgtechnologie komt elke 2 maanden (online) bijeen. De deelnemers wisselen informatie uit en inspireren en stimuleren elkaar om de implementatie van zorgtechnologie tot een succes te maken. Elkaar hierbij helpen ondersteunt en versnelt het proces.
Lees meer

De fundering staat! | Inspiratie-ontbijt Stedenvierkant
23-06-2023
Drie keer per jaar organiseert WGV Zorg en Welzijn een Inspiratie-ontbijt samen met ROC Aventus, Hogeschool Saxion, Leerwerkloket Stedenvierkant en het UWV, voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-West Veluwe (ofwel: Stedenvierkant). De komende editie zal plaatsvinden op vrijdagochtend 23 juni.
Lees meer

Online informatiebijeenkomst Fokus
27-06-2023 t/m 27-06-2023
We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten met een Q&A (vraag & antwoord). We vertellen je dan graag meer over Fokus, de functie van ADL-assistent en onze opleidingsmogelijkheden.
Lees meer

Online informatiebijeenkomst Fokus
30-08-2023 t/m 30-08-2023
We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten met een Q&A (vraag & antwoord). We vertellen je dan graag meer over Fokus, de functie van ADL-assistent en onze opleidingsmogelijkheden.
Lees meer

Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning door PFZW
01-09-2023 t/m 25-01-2024
Zorgorganisaties staan voor belangrijke uitdagingen: tekorten op de arbeidsmarkt, vergrijzing van het personeelsbestand en een toenemend verzuim. De rol van HR is belangrijker dan ooit. Dat vraagt om helder inzicht en concreet handelingsperspectief. Door op een datagedreven manier beslissingen te nemen over uitdagingen en interventies, kun je effectieve oplossingen vinden en de HR prestaties van jouw organisatie verbeteren. Maar waar moet je beginnen? In dit Lerend Netwerk maak je kennis met Data-gedreven HR en Strategische Personeelsplanning.
Lees meer

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid
12-09-2023
Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle
14-09-2023
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht'
19-09-2023
Op dinsdag 19 september a.s. organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Hanze advocaat, de kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht'. In 2,5 uur word je bijgepraat over de nieuwe wetgeving die van belang is voor elke P&O-er en HR manager in zorg en welzijn.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
21-09-2023
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek
21-09-2023
Doel van het HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek: Samenwerken, kennis delen en elkaar helpen op het gebied van HR-vraagstukken. We verbinden deelnemers aan elkaar en aan andere partijen om samen beter de vraagstukken op de Achterhoekse zorg- en welzijnsarbeidsmarkt aan te kunnen gaan.
Lees meer

Verzuimnetwerk regio Oost (online)
28-09-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Online informatiebijeenkomst Fokus
28-09-2023 t/m 28-09-2023
We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten met een Q&A (vraag & antwoord). We vertellen je dan graag meer over Fokus, de functie van ADL-assistent en onze opleidingsmogelijkheden.
Lees meer

Lerend netwerk zorgtechnologie
28-09-2023
Het netwerk zorgtechnologie komt elke 2 maanden (online) bijeen. De deelnemers wisselen informatie uit en inspireren en stimuleren elkaar om de implementatie van zorgtechnologie tot een succes te maken. Elkaar hierbij helpen ondersteunt en versnelt het proces.
Lees meer

WGV-ledenconferentie | Save the Date
28-09-2023
Een congres dat wil inspireren en enthousiasmeren om de zorg anders te organiseren, goed werkgeverschap te bevorderen en te werken aan duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
05-10-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Webinar: Ouder- en werknemerschap in balans
10-10-2023
Geef jij leiding aan een team met jonge ouders? Dan heb jij een essentiële rol in het creëren van een gezinsvriendelijke werkomgeving. Of, ben jij (HR)-professional met vitaliteit/duurzame inzetbaarheid in portefeuille? Dan kun je invloed uitoefenen door het ontwikkelen van beleid en/of door het adviseren van de leidinggevende op dit thema.
Lees meer

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid
30-10-2023
Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
Lees meer

Online informatiebijeenkomst Fokus
31-10-2023 t/m 31-10-2023
We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten met een Q&A (vraag & antwoord). We vertellen je dan graag meer over Fokus, de functie van ADL-assistent en onze opleidingsmogelijkheden.
Lees meer

Masterclass Gezonde Werkvloer i.s.m. Bewegen Werkt
02-11-2023
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, de masterclass Gezonde Werkvloer. Deze masterclass, die vorig jaar voor het eerst werd verzorgd, werd met een 8,2 beoordeeld door de deelnemers.
Lees meer

HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek
23-11-2023
Doel van het HR-netwerk Zorg en Welzijn Achterhoek: Samenwerken, kennis delen en elkaar helpen op het gebied van HR-vraagstukken. We verbinden deelnemers aan elkaar en aan andere partijen om samen beter de vraagstukken op de Achterhoekse zorg- en welzijnsarbeidsmarkt aan te kunnen gaan.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
28-11-2023
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Online informatiebijeenkomst Fokus
29-11-2023 t/m 29-11-2023
We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten met een Q&A (vraag & antwoord). We vertellen je dan graag meer over Fokus, de functie van ADL-assistent en onze opleidingsmogelijkheden.
Lees meer

Lerend netwerk zorgtechnologie
30-11-2023
Het netwerk zorgtechnologie komt elke 2 maanden (online) bijeen. De deelnemers wisselen informatie uit en inspireren en stimuleren elkaar om de implementatie van zorgtechnologie tot een succes te maken. Elkaar hierbij helpen ondersteunt en versnelt het proces.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
30-11-2023
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
04-12-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk regio Oost (online)
11-12-2023
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Online informatiebijeenkomst Fokus
21-12-2023 t/m 21-12-2023
We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten met een Q&A (vraag & antwoord). We vertellen je dan graag meer over Fokus, de functie van ADL-assistent en onze opleidingsmogelijkheden.
Lees meer

Leergangen HR=Menskracht in combinatie met De Lerende Organisatie
21-04-2023 t/m 15-09-2023
Dit voorjaar (2023) worden de leergangen HR=Menskracht en De Lerende Organisatie in een aangepaste opzet aangeboden. 
Lees meer