Agenda

Strategische kennis - inspiratiegesprek 'Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer'
01-10-2019 t/m 31-12-2019
‘Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.
Lees meer

Scangesprek duurzame inzetbaarheid voor kleinere organisaties (< 250 fte)
01-10-2019 t/m 31-12-2019
De afgelopen jaren heeft Bewegen Werkt de leden van WGV Zorg & Welzijn - o.a. via lerende netwerken en masterclasses - begeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het bereiken van kleinere organisaties (< 250 fte) is een aandachtspunt voor de werkgeversvereniging. Het aanbieden van een scangesprek helpt vooral de kleinere organisaties om concreet met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Onze ervaring leert dat het scangesprek richting geeft aan de aanpak van duurzame inzetbaarheid die direct vertaald wordt in activiteiten die voor de organisatie nuttig zijn.  
Lees meer

Masterclass arbeidsrecht: ziekte in combinatie met een conflict & de AVG in het arbeidsrecht
29-10-2019
WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat een tweetal masterclasses arbeidsrecht. U kunt deze masterclasses los van elkaar volgen, maar uiteraard kunt u zich ook opgeven voor beide dagen. De eerste masterclass is op dinsdag 17 september 2019. De tweede masterclass is op dinsdag 29 oktober 2019. Deze dag staat in het teken van ziekte, arbeidsongeschiktheid en de AVG in het arbeidsrecht.
Lees meer

Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek
04-11-2019
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Themabijeenkomst 'Duurzame Inzetbaarheid en Leiderschap'
07-11-2019
Formeel en informeel leiderschap zijn van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leiderschap toont zich bijvoorbeeld in het onderlinge gesprek. De juiste dialoog - tussen teamleider en medewerker én tussen medewerkers onderling - zorgt ervoor dat thema's zoals werkdruk, mantelzorg, werk-privébalans en fysieke gezondheid steeds de juiste aandacht krijgen. En ook dat er daadwerkelijk iets gebeurt om de situatie te verbeteren.
Lees meer

Masterclass Manon Ruijters: De Lerende Organisatie
08-11-2019
Hoogleraar Manon Ruijters is de expert op het gebied van Leren en Ontwikkelen, Professionele Identiteiten en Organisatieontwikkeling. Op 8 november verzorgt zij een masterclass over deze onderwerpen.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente
11-11-2019
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek
12-11-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Masterclass 'Inzetbaarheid als service'
14-11-2019
Deze masterclass gaat over jouw eigenaarschap van inzetbaarheid. In deze masterclass kijkt men niet naar werken als een organiseer- en leerproces, maar worden werkenden voornamelijk gezien als de leveranciers van hun inzetbare kwaliteiten zoals kennis, vaardigheden, talent en karakter. Deze kwaliteiten zijn nodig voor waarde creatie ten behoeve van de klant.
Lees meer

Sterk in je werk-week
17-11-2019 t/m 22-11-2019
De Sterk in je werk-week is een week speciaal voor zorg- en welzijnsmedewerkers om hun werk gezond en met plezier te kunnen blijven doen. Tijdens deze week die van 18 t/m 22 november '19 plaatsvindt, kunnen medewerkers van deelnemende organisaties gratis meedoen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd door de deelnemende organisaties en de loopbaanadviseurs van ZorgSelect. De activiteiten variëren van een workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ en een lezing over de overgang tot loopbaangesprekken en een workshop Bokscoaching.
Lees meer

Gelukkig in je werk (blijven) met een beperking (Sterk in je werk-week)
18-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Koninklijke Visio op maandag 18 november '19 een workshop over gelukkig aan het werk zijn met een beperking.
Lees meer

Workshop A taste of mindfulness (Sterk in je werk-week)
18-11-2019 t/m 19-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Markenheem op maandag 18 november en dinsdag 19 november '19 de workshop A taste of mindfulness. In deze workshop staat 'goed voor jezelf' zorgen centraal.
Lees meer

Workshop Plezier in uitvoering (Sterk in je werk-week)
18-11-2019 t/m 21-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert TriviumMeulenbeltZorg op maandag 18 en donderdag 21 november '19 de workshop Plezier in uitvoering. Een workshop voor iedereen die het leuk vindt om op speelse wijze een nieuwe impuls te geven aan het werk.
Lees meer

Spelworkshops (loopbaan)ontwikkeling (Sterk in je werk-week)
18-11-2019 t/m 21-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Hanzeheerd op maandag 18, dinsdag 19 en donderdag 21 november '19 verschillende spelworkshops. Door deel te nemen aan één of meerdere van de in totaal vier aangeboden spelen, krijg je spelenderwijs meer zicht op waar je staat, wat je zou willen en hoe je dit gaat doen.
Lees meer

Loopbaangesprekken (Sterk in je werk-week)
18-11-2019 t/m 21-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week bieden de loopbaanadviseurs van ZorgSelect in de week van 18 t/m 22 november '19 op meerdere momenten en locaties individuele loopbaangesprekken aan. Tijdens het loopbaangesprek van ca. 60 minuten sta je samen met een onafhankelijk loopbaanadviseur even stil bij jouw loopbaan.
Lees meer

Workshop Sterk in je werk! (Sterk in je werk-week)
18-11-2019 t/m 22-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week bieden de loopbaanadviseurs van ZorgSelect in de week van 18 t/m 22 november '19 op meerdere momenten en locaties de workshop Sterk in je werk! aan. In deze workshop staan je kwaliteiten centraal. Immers, om je sterk in je werk te voelen, is het belangrijk om je bewust te zijn van je kwaliteiten.
Lees meer

Workshop Verhalen vertellen (Sterk in je werk-week)
19-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Carintreggeland op dinsdag 19 november '19 de workshop Verhalen vertellen. Een workshop voor iedereen die eens heel anders naar dingen wil kijken.
Lees meer

Workshop In balans aan het werk (Sterk in je werk-week)
19-11-2019 t/m 20-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Riwis op dinsdag 19 en woensdag 20 november '19 de workshop In balans aan het werk. In deze workshop ga je aan de slag met praktische technieken om vanuit rust en helderheid te kunnen werken.
Lees meer

Workshop Bokscoaching (Sterk in je werk-week)
20-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Medisch Spectrum Twente (MST) op woensdagmiddag 20 november '19 de workshop Bokscoaching. Tijdens bokscoaching ga je op een laagdrempelige manier aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling.
Lees meer

Workshop Van werkdruk naar werkgeluk (Sterk in je werk-week)
20-11-2019 t/m 21-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Markenheem op woensdag 20 en donderdag 21 november '19 de workshop Van werkdruk naar werkgeluk.Tijdgebrek en werkdruk kunnen ten koste gaan van creativiteit en werkgeluk. Maar wanneer is de druk té hoog? En wat is eigenlijk werkgeluk?
Lees meer

Workshop Leven met migraine (Sterk in je werk-week)
21-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Viattence op donderdag 21 november '19 de workshop Leven met migraine. Een workshop voor iedereen die inzicht wil in hun manier van omgaan met migraine.
Lees meer

Lezing over de overgang (Sterk in je werk-week)
21-11-2019
In het kader van de Sterk in je werk-week organiseert Roessingh, centrum voor revalidatie op donderdagmiddag 21 november '19 een lezing over de overgang. Bernadette Deterink, Careforwomen specialist (en tevens verpleegkundige bij Roessingh), vertelt tijdens deze lezing over wat je kunt doen om o.a. je overgangsklachten te verminderen en PMS (premenstruele klachten) onder controle te krijgen. De bijeenkomst is niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die meer kennis wil opdoen over dit onderwerp!
Lees meer

Masterclasses Duurzame Inzetbaarheid
21-11-2019 t/m 19-12-2019
Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid, maar weet u niet hoe u dit het best kunt pakken? Neem dan deel aan de 3 masterclasses duurzame inzetbaarheid. Tijdens deze sessies leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt. Na de masterclasses is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.
Lees meer

Masterclass Wet arbeidsmarkt in balans en compensatieregeling transitievergoeding
25-11-2019
Wat betekent de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) voor jou en hoe kun je daarop anticiperen? En hoe zit het exact met de compensatieregeling transitievergoeding bij ziekte? Hoe weet je zeker dat je de compensatie van het UWV ontvangt? Op maandag 25 november '19 organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Hanze advocaat de masterclass Wet arbeidsmarkt in balans en compensatieregeling transitievergoeding.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe
26-11-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente
03-12-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle
05-12-2019
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer