Algemene Ledenvergadering (ALV)

31-03-2023
Tijd: 09.30-12.00 uur

Op 14 december jl. heeft de laatste Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, een constructieve vergadering waarin enkele belangrijke besluiten zijn genomen.

De eerstvolgende ALV staat gepland gepland op vrijdag 31 maart 2023. Ook dit is weer een belangrijke vergadering waarin de leden van het algemeen bestuur worden voorgesteld en benoemd en de nieuwe statuten worden vastgesteld.

Praktische informatie: inloop vanaf 9:30 uur, start vergadering om 10:00 uur tot 12:00 uur.
Locatie: De Deventer Buitensociëteit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Irene van Tend, bestuursassistent.