Arbonetwerk IJssel-Vecht

12-03-2018 t/m 12-03-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 12 maart van 09.00 tot 11.30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Gezond werken na je 45ste in zorg- en welzijn? Hoe doe je dat?
  Om een tekort aan personeel op te vangen, zouden werknemers in zorg en welzijn tot op hogere leeftijd moeten blijven werken. Daarentegen denkt 42% van de medewerkers niet dat men tot het 65ste levensjaar kan blijven werken. (Bron: 'Tot je pensioen werken in de zorg?', Nivel 2011.)
  • Welke mogelijkheden hebben werkgever en werknemer om de medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden?
  • Welke oplossingen geven zorgmedewerkers van 45+ zelf aan om duurzamer inzetbaar te kunnen blijven?
  • Hoe kun je die adviezen als werkgever vormgeven in je organisatie? En helpt inzetten op ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’, ‘ouderenbeleid’ of ‘anders roosteren’?
  • En als het fysiek echt niet meer gaat, wanneer ga je dan met een medewerker in gesprek over omscholing?

  Nico Knibbe, bewegingswetenschapper en partner van LOCOmotion, vertelt over de mogelijkheden die beschikbaar zijn om oudere medewerkers gezond tot het pensioen te kunnen laten werken in zorg en welzijn.

 3. Ronde actualiteiten in de zorginstellingen
  Wil je een vraag inbrengen? Stuur dan een e-mail naar Anne ten Vergert.

 4. Overige zaken
  Volgende bijeenkomst van het Arbonetwerk IJssel-Vecht: maandag 4 juni 2018 van 09.00 tot 11.30 uur bij WGV Zorg en Welzijn.

 5. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk IJssel-Vecht? Neem dan contact op met Anne ten Vergert, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden arbonetwerk IJssel-Vecht 12/03/2018

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Arbonetwerk IJssel-Vecht.