Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek

10-09-2018 t/m 10-09-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 10 september van 09.00 tot 11.30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Fysieke belasting koppelen aan zorginhoudelijke thema's
Om zorgmedewerkers mee te krijgen en gezonder te laten werken/duurzaam inzetbaar te houden.
Onderzoek laat zien dat zorgmedewerkers beduidend gemotiveerder zijn om gezond te werken als er voordelen voor de cliënt merkbaar zijn. En omgekeerd: als de cliënt er nadeel van ondervindt, ontstaat er vaak weerstand tegen veranderingen: ook als ze bewezen effectief zijn om fysieke belasting terug te dringen. Het is daarom een strategische uitdaging om te zoeken naar vernieuwingen (hulpmiddelen, werkmethodes, zorginnovaties) die niet alleen de fysieke belasting binnen veilige grenzen brengen, maar vooral ook voordelen hebben voor de cliënt. Te denken valt aan voordelen als meer comfort, meer rust, minder pijn, sneller wondherstel, minder decubitus, meer zelfredzaamheid en minder last van incontinentie.

In deze presentatie zullen goed onderbouwde voorbeelden gegeven worden van hulpmiddelen en werkmethodes die dat soort win-win opties in zich bergen voor cliënt èn medewerker en dus ook voor de zorgorganisatie. Ze zullen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame inzetbaarheid, ook voor oudere zorgmedewerkers. Hanneke Knibbe, onderzoeker en adviseur in de gezondheidszorg en eigenaar van LOCOmotion zal jullie informeren en inspireren. Er is ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

3. Actualiteiten in arbowet en regelgeving
- Arbowetgeving
- Alle wetten 
- NieuweWetten-app

4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen

5. Overige zaken
- Volgende arbonetwerkbijeenkomst bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer op maandag 3 december 2018 
- Voorstel thema volgende bijeenkomst: Vitaal naar je pensioen - Siza

6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek 10/09/2018