Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek

03-12-2018 t/m 03-12-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 3 december van 09.00 tot 11.30 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 in Deventer.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  1. Zorgverleners leren met de Leerstand Fysieke Belasting

Het leren in de zorg is steeds meer de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Ook zien we steeds meer online en ‘op maat’ leren. De nieuwe Leerstand Fysieke Belasting helpt hierbij: een korte online vragenlijst op basis waarvan de zorgverlener een individueel leeradvies krijgt over fysieke belasting. Hanneke Knibbe, onderzoeker en adviseur in de gezondheidszorg en eigenaar van LOCOmotion, gaat in op de mogelijkheden van deze slimme tool en hoe je deze kunt gebruiken in je organisatie.

De tool is tot stand gekomen dankzij de werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met LOCOmotion.    

  1. Actualiteiten in arbowet en regelgeving
  1. Ronde actualiteit in de zorginstellingen
  1. Overige zaken

    Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten: 
    Vitaal naar je pensioen- Siza

  2. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek 03/12/2018

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Arbonetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek.