Arbonetwerk regio Oost (online)

06-02-2023
Tijd: 09.00-11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

De bijeenkomst vindt online via MS Teams plaats op maandag 6 februari 2023 van 09.00 tot 11.00 uur.

Agenda
Naast de vaste agendapunten van het ARBO-netwerk is het thema van deze bijeenkomst: Psychosociale arbeidsbelasting.

Werkdruk en werkstress is een veel voorkomend probleem in de zorg. In circa één op de drie gevallen zijn psychische klachten de oorzaak van verzuim. Wat opvalt uit onderzoeken over verzuim, welzijn en werkgeluk, is dat er een gemis aan hersteltijd op het werk. Daarnaast is het uitstellen van herstelbehoefte een terugkerend patroon en dat is weer een belangrijke factor voor toename van het verzuim. 
In de Arbowet zijn regels opgenomen over psychosociale arbeidsbelasting, waar werkdruk onder valt. Zowel de werknemer als de werkgever hebben hierin een verantwoordelijkheid. Echter in de Arbowet ontbreken heldere en concrete handvatten om het welzijn en daarmee ook de duurzame inzet van de werknemer te bevorderen.

In deze bijeenkomst nemen Marijke Geverink (lid ARBO-netwerk) en Hester Dahm jullie mee in de theorie over hersteltijd. Daarnaast krijg je als deelnemer praktische tips/tools mee die je (nadat je er zelf ook mee gewerkt hebt) kan invoeren en borgen in je eigen organisatie. 

Meer informatie 
Heeft u nog andere agendapunten of vragen neem dan contact op met Hilda Regterschot, 088 255 66 50 of stuur een e-mail. Wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Oost? Vul dan onderstaand formulier in.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. 

Aanmelden Arbonetwerk Regio Oost 06/02/23

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?