Arbonetwerk Twente

15-03-2018 t/m 15-03-2018
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 15 maart van 14.30 tot 17.00 uur bij Carintreggeland, Boortorenweg 20, 7554 RS Hengelo.

Agenda
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen

2. Met de inspectie SZW in gesprek over arbeidsomstandigheden
In een korte presentatie geeft Wieteke Bekkema, arbeidsinspecteur Arbo van de Inspectie SZW, aan hoe de inspectie omgaat met veranderingen in de zorg. Een voorbeeld van de veranderingen is de regelarme zorg. Aan welke protocollen en arbeidsomstandigheden hecht de inspectie veel waarde? Hoe wordt er door de inspectie bepaald welke (Arbo) protocollen goed en welke minder goed zijn? Hoe kunnen instellingen het arbo beleid evalueren en indien nodig maatregelen bijstellen? Na de presentatie zal Wieteke met de aanwezigen in gesprek gaan over de diverse thema’s. Wil je een thema en/of vraag inbrengen, stuur dan een e-mail.

3. Actuele wijzigingen in arbo-wetgeving: klik hier.
Actualiteiten in wet en regelgeving: klik hier.
NieuweWetten-app: klik hier.

4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen

5. Overige zaken
· Volgende arbonetwerkbijeenkomsten:
- donderdag 7 juni 2018, 14.30 - 17.00 uur
- donderdag 6 september 2018, 14.30 - 17.00 uur
- donderdag 6 december 2018, 14.30 - 17.00 uur

Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten
· Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim/arbocatalogus, schuldhulpverlening 
· Ambiq- onderzoek RI&E PSA: uitkomsten en adviezen
· Voorkomen van agressie en geweld --> pragmatische aanpak in teams bij Ambiq --> Johan Kippers - Liberein: RI&E en Erwin Napjes: dialoog aangaan veiligheid en de praktijk (4 simpele vragen)

6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Twente 15/03/2018

Meld u hier aan voor de bijeenkomst van het Arbonetwerk Twente op 15 maart 2018.