Arbonetwerk Twente

07-06-2018 t/m 07-06-2018
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 juni van 14.30 tot 17.00 uur bij CarintReggeland aan de Boortorenweg 20 in Hengelo (Buursezaal).  

Agenda
1. Opening en mededelingen 
 
2. Werkdruk weg met de Werkdruk Wegwijzer 
1 op de 3 gevallen van ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress! Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Is er in je organisatie sprake van werkdruk? Zo ja, weet je waar de werkdruk door komt? En wat je aan werkdruk kunt doen? Maria Perini neemt je mee in het aanpakken van werkdruk door gebruikmaking van de Werkdruk Wegwijzer van TNO. De wegwijzer leidt je als werkgever gestructureerd door een aanpak van werkdruk, geschikt voor iedere organisatie. Met alle beschikbare informatie kun je direct in je eigen organisatie (op alle niveaus) met het voorkomen van werkdruk aan de slag.  

3. Actuele wijzigingen in arbo-wetgeving klik hier
Actualiteiten in wet en regelgeving klik hier.
NieuweWetten-app: klik hier.
 
4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen 
 
5. Overige zaken 
Volgende Arbonetwerkbijeenkomsten bij CarintReggeland, Boortorenweg 20 in Hengelo:
donderdag 06-09-2018: 14:30 - 17:00 uur
donderdag 06-12-2018: 14:30 - 17:00 uur

Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:  
*  Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim/arbocatalogus, schuldhulpverlening 
*  Ambiq- onderzoek RI&E PSA- uitkomsten en adviezen 
*  Liberein: RI&E en Erwin Napjes: dialoog aangaan veiligheid en de praktijk (4 simpele vragen) 
 
6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Twente 07/06/2018

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk Twente.